Tieteellinen tutkimus johtaa yhä useammin keksintöön ja kaupallistamiseen

Keksintö- ja teosilmoitusten määrä on kasvussa Oulun yliopistossa. Tyypillinen tutkimuksessa syntynyt keksintö on uusi menetelmä, joka mahdollistaa tuotteiden valmistamisen esimerkiksi energiaa ja raaka-aineita säästäen.
Lohjan asuntomessukohteessa vuonna 2021 Keko Geopolymeerit Oy kehitti geopolymeeribetonin reseptiikkaa, jota hyödynnettiin kohteen lattiavalussa. Kuva: Tero Luukkonen

Oulun yliopiston keksintö- ja teosilmoitusten määrä on kasvanut kahtena viime vuonna. Vuoden 2022 aikana ilmoituksia tehtiin yhteensä 56, mikä on hieman pitkän ajan keskiarvoa paremmin. Keksinnöistä lähes puolet syntyi tavanomaisessa tutkimuksessa ja loput tilaus- tai sopimustutkimuksessa. Kaikki tilaustutkimuksen 14 keksintöä on siirretty tilaajan haltuun mahdolliseen patentointiprosessiin.

”Tyypillinen tutkimuksessa syntynyt keksintö on uusi menetelmä, joka mahdollistaa tuotteiden valmistamisen esimerkiksi energiaa ja raaka-aineita säästäen. Meiltä on lähtöisin esimerkiksi Keko Geopolymeerit Oy, joka valmistaa kiertotalouden geopolymeerituotteita”, kertoo Jouko Uusitalo Oulun yliopiston Innovaatiokeskuksesta.

Oulun yliopiston omia patenttihakemuksia jätettiin viime vuonna yhdeksän ja kahtena edellisenä vuonna kumpanakin kymmenen. Viime vuosikymmenellä määrä on ollut kahdesta yhdeksään vuosittain. Yliopistolle myönnettiin vuonna 2022 ennätykselliset seitsemän uutta patenttia, jotka olivat uusien patenttiperheiden ensimmäisiä myöntöjä. Yliopiston omistamia patenttiperheitä on jo yli viisikymmentä.

”Esimerkkinä yliopiston patenttiportfoliosta voisi olla ’matalan lämpötilan valmistusmenetelmä keraamisille elektroniikan komponenteille’. Menetelmän suojaamiseksi yliopisto on rakentanut neljästä eri patenttiperheestä koostuvan patenttisalkun, joka pohjautuu akateemikko Heli Jantusen tutkimusryhmän tuloksiin.”

Patenttiperhe tarkoittaa yhden keksinnön suojaamiseksi myönnettyjä patentteja eri maissa. ”Yliopiston tavoittelemaa menetelmän kaupallista hyödyntämistä ja sen mahdollisuuksia selvitetään sitten Business Finlandin rahoittamassa Research to Business -hankkeessa.”

Kaupallistamiseen liittyviä sopimuksia yliopisto solmi viime vuonna myös seitsemän kappaleen ennätysmäärän.

Tutkimuksesta syntyy vuosittain muutamia uusia kasvuyrityksiä eli start-upeja. Viime vuonna Oulun yliopiston piiristä ponnistaneita uusia yrityksiä ovat älylaastaria kehittävä Emedpatch Oy ja projektihallinnan opetuspeliä kehittävä LessonLab Oy.

”Hyvässä vauhdissa olevia viime vuosien yrityksiä ovat esimerkiksi Cerenion Oy, Valossa Labs Oy ja Onnikka Health Oy. Tutkijoita palveleva Innovaatiokeskus pystyy tukemaan uusia tutkimuslähtöisiä yritysideoita esimerkiksi patentoinnissa, tiimin täydentämisessä ja rahoituksen hankinnassa”, Uusitalo summaa.

”Käynnissä on tällä hetkellä toistakymmentä kaupallistamishanketta, joista odotamme syntyvän useita startup-yrityksiä jo tänä vuonna.”

Lue lisää: Tieteen akateemikoksi juuri nimitetty professori Heli Jantunen on tehnyt yhteistyötä yli 40 teollisuuskumppanin kanssa, ja hänellä on 76 patenttia

Kuvassa: Lohjan asuntomessukohteessa vuonna 2021 Keko Geopolymeerit Oy kehitti geopolymeeribetonin reseptiikkaa, jota hyödynnettiin kohteen lattiavalussa. Kuva: Tero Luukkonen

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024