Tiina Rajala, Tua Huomo, Pertti Korhonen ja Janne Saarikivi valittiin Oulun yliopiston hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi

Oulun yliopiston kollegio valitsi kokouksessaan 31.5.2023 yliopiston hallitukseen neljä ulkopuolista jäsentä väistyvien tilalle. Kaudelle 5.9.2023–31.12.2025 jäseneksi valittiin Tiina Rajala ja kaudelle 1.1.2024–31.12.2025 Tua Huomo, Pertti Korhonen ja Janne Saarikivi. Päätös syntyi äänin 13–8 ja siitä jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

”Yliopistokollegio tarkasteli päätöksenteossaan hallitusta kokonaisuutena ja sitä, että hallituksen jäsenet edustavat toisiaan täydentävää asiantuntemusta. Olen erittäin luottavainen, että saimme hallitukseen jäseniä, jotka ovat sitoutuneet Oulun yliopiston kehityksen edistämiseen ja tuntevat myös Pohjois-Suomen erityiskysymyksiä. Toivotan heille menestystä vaativaan hallitustehtävään”, kollegion puheenjohtaja Helka-Liisa Hentilä sanoo.

Yliopistolain mukaan ulkopuolisten jäsenten tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta.

”Kollegio piti myös tärkeänä, että valituiksi tulevilla on näkemystä yliopiston sivistystehtävän toteuttamisesta, kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Jäseniltä haluttiin Oulun yliopiston ja sen toiminta-alueen tuntemusta, linkit elinkeinoelämään sekä aikaa ja halua kehittää Oulun yliopistoa ja verkostoja mm. EU:n suuntaan. Lisäksi tärkeänä pidettiin yliopistojen kansainvälistymisen ymmärrystä, hallinnon, juridiikan ja laatutyön osaamista sekä kykyä kommunikoida ja reflektoida sekä sietää kritiikkiä.”, Hentilä taustoittaa valintakriteereitä.

Henkilöstö ja opiskelijat saivat ehdottaa kollegiolle uusia jäseniä. Kollegio myös haastatteli ehdokkaita.

”Kaikki haastatellut korostivat yliopistojen yhteisöllisyyttä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin rakentajina. Tiina Rajala toi haastattelussa erityisesti esille näkemyksiään Oulun yliopiston roolista alueen elinvoiman ja pohjoisen alueen menestyksen varmistajana ja Tua Huomo huippututkimuksen sekä siihen perustuvan koulutuksen kehittämisestä. Pertti Korhonen nosti esiin korkeakoulutuksen ja siihen kytkeytyvän osaamisen merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajana ja Janne Saarikivi toi esille näkemyksiään yliopistojen sivistystehtävästä.”

Oulun yliopiston hallituksen yhdestätoista jäsenestä viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin toimikausi päättyy 4.9.2023 ja Juhani Damskin, Liisa Jaakonsaaren ja Kalervo Väänäsen toimikaudet päättyvät 31.12.2023. Nykyisistä viidestä jäsenestä hallituksessa jatkaa 31.12.2025 saakka Mikko Ayub. Hallituksen puheenjohtaja valitaan ulkopuolisista jäsenistä.

Taustalla monipuolista asiantuntemusta

HTM Tiina Rajala on työskennellyt vuodesta 2014 lähtien Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtajana. Hän on toiminut aiemmin Työterveyslaitoksen aluejohtajana sekä Tekesin teknologia-asiantuntijan tehtävässä. Hänellä on aiempaa työkokemusta myös kansainvälisestä liiketoiminnasta ja Vaasan yliopistosta, jonka alumni hän on. Hän on ollut Oulun Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2013 alkaen sekä OP Ryhmän hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020.

FT, MBA Tua Huomo on toiminut VTT:n Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit -liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2018. lähtien Hän on myös CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus) hallituksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut Suomen Akatemian hallituksen, yleisjaoston ja TKI-kumppanuusverkostojen erityisrahoituksen jaoston jäsenenä 2020–2021. Huomo on työskennellyt VTT:llä eri tehtävissä 1997–2001 ja yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 alkaen. Hän on toiminut Cybelius SW:n johtajana 2001–2004. Huomo on myös Oulun yliopiston alumni tietojenkäsittelytieteestä.

Toimitusjohtaja, DI Pertti Korhonen on toiminut Fintrafficin toimitusjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Outotecin toimitusjohtajana vuosina 2010–2016, Elektrobitin toimitusjohtajana 2006–2009 sekä sitä ennen vuodesta 1986 Nokian palveluksessa eri tehtävissä, ensin tuotekehityksessä ja Oulun yksikön johtajana, teknologiajohtajana ja yhtiön johtokunnan jäsenenä 2002–2006. Hän on Oulun yliopiston alumni sähkötekniikasta ja toiminut vuoden 2023 alusta Oulun yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Professori Janne Saarikivi on kielitieteilijä, tietokirjailija, kolumnisti ja Tromssan yliopiston saamen kielen osa-aikainen professori vuodesta 2019. Hän on ollut suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Tarton yliopistossa 2004–2006 sekä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Helsingin yliopistossa 2009–2014 ja 2017–2021. Janne Saarikivi on palkittu Kotikielen seuran artikkelipalkinnolla 2002, Suomalaisen kirjallisuuden seuran artikkelipalkinnolla 2007, Kodiksamia-palkinnolla 2019, Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran Jaakko Juteini-palkinnolla 2020 ja Suomen Tiedeseuran E.J. Nyströmin palkinnolla 2022.

Työryhmä valmistelemaan hallituksen palkkioita

Kollegio nimitti työryhmän valmistelemaan yliopiston hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita. Kollegio on edellisen kerran päättänyt palkkioista joulukuussa 2012, ja koska palkkioiden edellisestä tarkastelukerrasta on kulunut varsin kauan, pitää kollegio tarpeellisena arvioida palkkatasoa 1.1.2024 alkaen. Työryhmään valittiin professori Petri Sahlström, yliopisto-opettaja Timo Kokkonen ja opiskelija Lotta Nikunen, ja kollegio päättää palkkioista vuoden loppuun mennessä.

Yliopistokollegion kokoonpano, tehtävät ja pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty: 2.6.2023