Tule opiskelemaan Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuteen!

Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO tarjoaa kahdeksan, täysin verkossa toteutettavaa 5 op:n laajuista opintojaksoa. LITO-opinnot on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille LITO-verkostoon osallistuvissa yliopistoissa.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksia lisäämällä liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien sekä talouden ja yritystoiminnan keskeisten käsitteiden ymmärrystä. Opintojaksoilla perehdyt siihen, miten yritykset toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden toimintaan. LITO-opintokokonaisuus kehittää myös työelämätaitojasi, kuten ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataitoja, itseohjautuvuutta sekä digitalisaatioon liittyvää osaamista.

Voit suorittaa tutkintoosi parhaiten soveltuvan määrän 5 op:n jaksoja. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina yhteistyössä muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Tietoa opintoihin ilmoittautumisesta ristiinopiskelun sivulta. Tutustu tarkemmin LITO-opintoihin.

Viimeksi päivitetty: 11.8.2023