Tulevaisuuden ennakointityö tunnistaa uusia tutkimusaiheita

Oulun yliopistossa käynnistettiin viime vuonna tulevaisuuden ennakointityö, jonka tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden kannalta uusia keskeisiä tutkimusaiheita ja edistää niihin liittyvää monitieteistä tutkimusta.
Jussi Paakkari metsässä.
Jussi Paakkari johtaa tulevaisuuden ennakointityötä Oulun yliopistossa.

Tulevaisuuden ennakointityö käynnistettiin yhdessä yliopiston tutkijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. ”Ennakointiprosessin tarkoituksena on tunnistaa tulevaisuuden kannalta keskeisiä tutkimusaiheita ja edistää niihin liittyvää monitieteistä tutkimusta. Ennakointityössä on suunniteltu monitieteisiä tutkimusprojekteja ja hankittu rahoitusta menestyksekkäästi monipuolisiin aiheisiin. Uusia hankkeita ovat esimerkiksi kvanttitietokoneen ohjelmointi ja sovellukset, vetyenergian paikallinen tuotanto ja käyttö sekä luontopositiivisuus”, kertoo Kvantum-instituutin tutkimusjohtaja Jussi Paakkari. Hän johtaa visiointi- ja ennakointiprosessia sekä siitä johdettujen monitieteisten projektien valmistelua Oulun yliopistossa.


”Yhtenä ennakointityön tuloksena nousi esille aihe kvanttitietokoneen teknologiat ja sovellukset. Mietimme millä aikataululla kvanttitietokoneet tulevat käyttöömme, kuinka niitä ohjelmoidaan ja mihin niitä käytetään?” kertoo Paakkari. Työn tuloksena rakennettiin kotimaisten toimijoiden kanssa Business Finlandin uutta Quantum Computing Campaign -ohjelmaa ja projekti nimeltä Towards Reliable Quantum Software Development käynnistettiin yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Projektia johtaa fyysikko Matti Silveri ja siihen osallistuu ICT-tutkijoita ja laskentatehtävien asiantuntijoita esimerkiksi lääketeollisuudesta sekä pankkisektorilta.


Kvantum-insituutin ennakointityöpajat yhdistävät tieteentekijöitä


Kvantum-instituutti järjesti ennakointityöpajan viime vuonna lokakuussa ja siellä nousi esille aiheena kestävä energiaomavarainen yhteisö. Vision pohjalta syntynyttä aihetta on viety eteenpäin ja onnistuneen valmistelun tuloksena käynnistyy projekti nimeltä ”Vedyn tuotanto- ja käyttömahdollisuudet osana paikallista energiaratkaisua”. Projektissa ovat mukana Oulun yliopiston aurinkovetytutkimus, materiaalitutkimus sekä kauppakorkeakoulun logistiikka- ja taloustutkimus.


Vihreän vedyn tuotanto ja käyttö paikallisesti omavaraisena energiaratkaisuna tukee Oulun yliopiston profiloitumista vetytutkimukseen sekä yliopiston uudistettua arktista tutkimusstrategiaa. Horizon Europe -ohjelmaan valmisteltiin vetylaakso-projekti nimeltään ”Green Arctic Hydrogen Valley”, jossa on Oulun yliopistosta kuuden tutkimusyksikön lisäksi mukana 21 osapuolta ja jonka koko budjetti on 19,2 M€.


”Ihmisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman luontokadon eteneminen ja sen vaikutukset askarruttavat meitä yhä enemmän. Aihe nousi selkeästi esille myös ennakointityössä. Luontokato tarkoittaa elinympäristöjen, eliölajien ja niiden perinnöllisen muuntelevuuden vähenemistä. Luontopositiivinen toiminta jarruttaa luontokatoa ja siihen voi liittyä myös aktiivisia toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Luontopositiivisuus on entistä näkyvämpi ja ajankohtaisempi termi ja sen globaalista merkityksestä kertoo esimerkiksi tuore luontopositiivisten yliopistojen verkosto. Ymmärtääksemme aihetta paremmin valmistelimme projektin nimeltä ”Luontopositiivinen Pohjois-Pohjanmaa”, tutkimusjohtaja Paakkari kertoo.


Tulevaisuuden ennakointi jatkuu ja johtaa varmasti jatkossakin uusiin mielenkiintoisiin tutkimusavauksiin. ”Yliopiston uusi arktinen strategia on juuri julkaistu ja sen toteuttamiseen liittyvät aloitteet ovat tervetulleita. Uutena avauksena voisi olla ennakointityössä esille nostettu ympäristöä ja biodiversiteettiä koskevan mittaustiedon ja datan kerääminen sisältäen kansalaistieteen sekä data-analyysin (=Arctic data hub). Samoin esillä on arktisen alueen kestäviin energiaratkaisuihin ja luonnonvaroihin liittyvän tutkimuksen laajentaminen”, Jussi Paakkari arvioi ennakointityön jatkoa.

Viimeksi päivitetty: 29.5.2023