Tulvasta tiedoksi: Datatieteestä omannäköinen tutkinto

Dataa syntyy nykyisin jokaisesta kirjautumisesta eri laitteisiin. Datatieteen opinnoissa perehdytään menetelmiin, joilla järjestymätön datan tulva voidaan muuttaa tiedoksi ja tulkita sitä ymmärrettävästi. Oulun yliopistossa alaa voi opiskella matemaattisten tieteiden laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehdossa.

Lähes jokainen digitaalinen laite, jota käytetään, kerää käyttäjistä dataa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttämällä älykelloja ja -sormuksia, jotka keräävät dataa elimistön toiminnasta ja voinnista, analysoivat sen ja antavat tiedon pohjalta neuvoja elintavoista ja niiden muuttamisesta.

”Valtavasti kasvava datan tulva on herättänyt kysymyksen sen hyödyntämisestä ja miten se tehdään. Datatiede antaa menetelmiä tiedon suodattamiseksi datasta. Aina ei riitä, että osaa käyttää valmiita ohjelmistoja. Käytännössä voi tarvita syvällisempää osaamista menetelmistä ohjelmistojen taustalla, jotta saa selville, mitä data kertoo”, sanoo matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmavastaava, yliopistonlehtori Pekka Salmi Oulun yliopistosta.

Alaan liittyvät tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede, joista datatieteeseen suuntautuville kuuluu maisterivaiheessa pakollisia opintoja, kuten esimerkiksi massadatan käsittely.

”Maisterin tutkinnon suorittamiseen liittyy paljon valinnaisuutta. Datatieteen rinnalle voi valita opintoja muilta aloilta, esimerkiksi ympäristöön tai biologiaan liittyviä kursseja tai muita laskennallisia tai tilastollisia menetelmiä hyödyntäviä tieteitä. Ala mahdollistaa omanlaisen ja -näköisen osaamisen rakentamisen”, jatkaa Salmi.

Datan kertyessä sen hyödyntäminen on alkanut kiinnostaa eri alojen yrityksiä yhä enemmän. Datatieteen osaajia on Salmen mukaan palkattu esimerkiksi ict-alan yrityksiin ja pankkeihin. Heitä työskentelee myös monissa valtion organisaatioissa, kuten verohallinnossa.

”Monissa valtion tutkimuslaitoksissa, kuten Suomen ympäristökeskuksessa ja Luonnonvarakeskus Lukessa on datatieteilijöille kysyntää. Niissä he työskentelevät usein ryhmissä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Myös matematiikan soveltaja VTT tarvitsee datatieteen osaajia”, luettelee Salmi.

Tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua myös matemaattisten aineiden opettajaksi. ”Alan opettajien työllistyminen on hyvä ja työpaikkoja saatavilla varmasti”, sanoo Salmi.

Osa matematiikan opiskelijoista valmistuu tutkijoiksi yliopistoihin. ”Tutkimustyöhön suuntautuu pieni mutta alan kehittymisen kannalta tärkeä ryhmä opiskelijoita. He ovat todellisia osaajia ja kiinnostuneita matematiikasta.”

Lukion pitkän matematiikan suorittaminen ei Pekka Salmen mukaan ole datatieteen opiskelemiselle välttämättömyys, vaikka se auttaakin opinnoissa etenemisessä. Datatieteen opintojen alkuun on kehitetty lukion pitkän matematiikan kertaavia ja syventäviä sisältöjä hyvän startin tarjoamiseksi opiskelijoille. ”Tutkinto-ohjelmaan ei valita vain laudatur- tai eximia-arvosanoja suorittaneita, vaan muutkin voivat pärjätä opinnoissa.”

Datatiede matematiikan opintojen suuntautumisena on Oulun yliopistossa ollut tarjolla vuodesta 2017 lähtien. Sitä edelsi tilastotiede. Matematiikan hakukohteen nimi vaihdettiin, jotta datatiede tulisi näkyväksi lukioihin ja avautuisi yliopisto-opintoja harkitseville ja niihin hakeville paremmin. Samalla opintojen sisältöä uudistettiin.

”Ala on alkanut kiinnostaa nuoria enemmän. Datatieteen opintoja osaksi omaa tutkintoaan valitsevat myös jo muissa yliopiston tutkinto-ohjelmissa aloittaneet opiskelijat, ja työelämässä tehtyjen pro gradu -töiden määrä on kasvanut. Se kertoo, että kysyntää tekijöille on.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa kyselyillä kaikkien maan yliopisto-opiskelijoiden tyytyväisyyttä saamaansa opetukseen. Matematiikan ja tilastotieteiden opiskelijoista toiseksi tyytyväisimmät löytyvät Oulun yliopistosta.

Kevään 2023 yhteishaussa maaliskuussa matematiikan ja datatieteen kandidaattiohjelmaan on haettavana 55 aloituspaikkaa ja matematiikan maisteriohjelmaan 10 aloituspaikkaa.

Lisätietoja verkossa

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023