Matematiikka ja datatiede

Matematiikka on tehokas väline reaalimaailman ilmiöiden kuvaamiseen ja luo perustan erityisesti luonnontieteille ja teknologialle.

Matemaatikkona ja datatieteilijänä voit työskennellä sekä abstraktien matemaattisten ongelmien, matemaattisten aineiden opetuksen että datatieteen sovellusten parissa eri toimialoilla. 

Tutustu matematiikkaan alana

Opiskele matematiikkaa ja datatiedettä Oulussa

 • Hyvät uranäkymät esimerkiksi data-analyysin ja tekoälyn parissa lukuisilla matematiikkaa soveltavilla toimialoilla sekä matemaattisten aineiden opettajana.
 • Ruokit älyllistä uteliaisuuttasi ja opit analyyttista ja loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.
 • Saat monipuolisen matemaatikon, datatieteilijän tai aineenopettajan koulutuksen, jonka voit räätälöidä oman mielenkiintosi mukaan.
 • Saat laadukasta opetusta, jossa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä.
 • Pääset luomaan parempaa tulevaisuutta ratkomalla mielenkiintoisia ongelmia luonnontieteiden, lääketieteen, taloustieteen, koulutuksen ja tekniikan aloilla.

Matematiikka ja datatiede, Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

55

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

5 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Matemaatikoksi ratkaisemaan tieteen ja teknologian ongelmia

Konkreettisia matematiikan sovelluskohteita on kaikkialla ympärillämme. Kohtaamme niitä esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa, teollisuustuotannon testauksessa ja laadunvalvonnassa, geologiassa ja sääilmiöiden tutkimuksessa puhumattakaan tieto- ja viestintäteknologiasta tai laajojen havaintoaineistojen mallintamisesta ja tulkinnasta.

Matematiikan ja datatieteilijän tutkinto valmistaa työskentelemään niin abstraktien matemaattisten ongelmien, matemaattisten aineiden opetuksen kuin matematiikan ja datatieteen sovellusten parissa.

4 700 €

mediaanipalkka

3

maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehtoa

Datatieteilijäksi tai matemaatikoksi eri toimialoille

Matemaattisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdot maisterivaiheessa ovat:

 • matematiikka
 • laskennallinen matematiikka ja datatiede
 • aineenopettaja.

Näihin johtavia valintoja tehdään jo kandiopintojen aikana.

Suuntaudu matematiikkaan

Matematiikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu muun muassa tutkijan urasta kiinnostuneille. Opiskelija voi sopivilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla saada valmiudet toimia matemaatikkona ja asiantuntijana tutkimussektorin lisäksi myös teollisuuden tai muun elinkeinoelämän palveluksessa. Sivuaineiksi voidaan valita esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatieteet tai fysiikka.

Suuntaudu laskennalliseen matematiikkaan ja datatieteeseen

Laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai julkishallinnossa. Voit toimia työtehtävissä, joissa tarvitaan kykyä soveltaa matemaattisia malleja ja edistyneitä laskennallisia työkaluja siihen, miten vaihtelevia empiirisiä ilmiöitä kuvataan ja isoja havaintoaineistoja analysoidaan.

Sovelletun matematiikan ja datatieteen osaajana voit päästä tutkimaan esimerkiksi tekoälyä, genetiikkaa, ilmakehää tai syöpähoitoja.

Sovellettu matematiikka on voimakkaasti kasvava ala tieteiden matematisoituessa ja tiedon digitalisoituessa. Työmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti eri toimialoilla.

Oulun yliopistossa alkaa uusi laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelma bioinformatiikasta ja biologisen datan analysoinnista kiinnostuneille. Opit mallintamaan biologisia prosesseja laskennallisten ja matemaattisten menetelmien avulla.

Suuntaudu aineenopettajaksi

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat valmistuvat opettajiksi peruskouluun ja lukioon sekä muihin oppilaitoksiin. Opettajia työllistyy myös muihin tehtäviin, esimerkkinä vaikka teknologia-alan yrityksen tiiminvetäjä tai opetushallinnon asiantuntija. Matematiikan rinnalle toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, kemia tai tietotekniikka.

Aineenopettajan tutkintoon kuuluvat lukuvuoden mittaiset pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelu. Tämän lisäksi matematiikan opettajaksi kasvamista tuetaan aineenopettajille suunnatuilla matematiikan kursseilla jo ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.

Matematiikasta ja datatieteestä valmistuneita työskentelee opetustehtävissä eri koulutusasteilla, tutkijoina, suunnittelu- ja konsulttitehtävissä sekä asiantuntijoina tutkimuslaitoksissa, teknologiateollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla sekä data-, bio- ja lääketieteiden parissa.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tutkija
 • datatieteilijä
 • matemaattisten aineiden opettaja
 • matemaatikko.

Tutustu matematiikan opintosisältöihin

Löydät matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi matematiikkaa ja datatiedettä Oulussa?

Tutkinto-ohjelman opettajat tarjoavat opetuksessaan kosketuspinnan alan tuoreimpaan tutkimustietoon. Pro gradu -tutkielmassa on mahdollista perehtyä syvemmin johonkin modernin matematiikan tutkimuskysymykseen alan huippututkijoiden ohjauksessa.