Tutkijan työ tunnetuksi etävierailulla lukioon

Oulun yliopisto on vuodesta 2021 lähtien koordinoidusti tarjonnut lukioihin mahdollisuutta kutsua tutkija etävierailulle oppitunnille. Tänä vuonna yliopistosta noin 20 tutkijaa on ilmoittautunut luennon pitäjiksi. ”Lukiolaiset ovat innokkaita ja tekevät luennolla kysymyksiä. Se motivoi myös tutkijaa”, sanoo yksi luennoitsijoista, tutkijatohtori Lauri Holappa.

Etävierailujen koordinoitu tarjonta tarkoittaa, että Oulun yliopisto esittelee verkkosivuillaan mukaan ilmoittautuneiden tutkijoiden etävierailujen aiheet lyhyesti. Lukion opettaja voi tutustua esittelyihin ja lähettää verkkolomakkeella tutkijalle kutsun tulla etäyhteydellä oppitunnille.

Opettaja ja tutkija keskustelevat ja sopivat sitten keskenään molemmille sopivan ajankohdan.

”Viime keväänä mukana oli 24 tutkijaa, jotka tekivät noin 70 vierailua 30 lukioon ja tavoittivat noin 1200 lukiolaista lähinnä Pohjois-Suomesta mutta myös muualta maasta”, kertoo koordinaatiota ylläpitävä suunnittelija Kati Kyllönen Oulun yliopiston koulutuspalveluista. Etävierailut koordinoidulla mallilla ovat käynnissä kolmatta lukuvuotta, ja määrät ovat Kyllösen mukaan kasvamassa.

”Kehitys kertoo, että lukioissa on kysyntää matalan kynnyksen yhteistyölle yliopiston kanssa. Etäluento on aika kevyt yhteistyön muoto sekä koululle että tutkijalle”, jatkaa Kyllönen.

Etäluentojen tarjonta syntyy tutkijoiden kiinnostuksesta pitää luentoja. Tällä hetkellä mukana on eniten luonnontieteiden etäluentoja, mutta myös esimerkiksi psykologiaa ja opinto-ohjausta. ”Tarjonta voisi olla vielä monipuolisempaa, kun ajatellaan Oulun yliopiston kokoa ja monitieteisyyttä. Nyt mukana on vain pieni osa aloista. Olemme kuitenkin hyvin mukana, jos verrataan vastaavaan toimintaan muissa yliopistoissa, ja palaute kouluista on ollut myönteistä.”

Kuluvana syksynä on jo sovittuna tai toteutunut yli 50 etävierailua 26 lukioon lähes 2000 lukiolaiselle.

Avaruusfysiikka kiinnostaa lukioissa

”Yliopiston yksi tehtävä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ja etävierailut ovat yksi tapa toteuttaa sitä. Myös tieteen tunnetuksi tekeminen ja popularisointi on tärkeää. On hyvä, että nyt on palvelu, jolla opettajat voivat ottaa yliopistoon yhteyttä ja saada sisältöä omaan opetukseensa”, sanoo tutkijatohtori Lauri Holappa, joka on jo useita vuosia tehnyt yhteistyötä lukioiden kanssa luennoimalla.

Holappa on saanut huomata, että hänen alansa, avaruusfysiikka, kiinnostaa lukioissa. Hän on saanut tälle syksylle jo useita kutsuja tulla luennoimaan ja on tähän mennessä pitänyt parikymmentä etävierailua.

”Omalle ajattelulle tekee välillä hyvää selittää omaa alaa muulle yleisölle kuin oman tieteenalan edustajille. Samalla luennointi palvelee yliopistoa tekemällä sitä tunnetuksi ja kertomalla, mitä tutkitaan.”

Etävierailu toteutuu käytännössä tutkijan oman työpöydän äärestä Zoom- tai Teams-yhteydellä. ”Pyydän usein opettajaa keräämään lukiolaisilta ennakkoon kysymyksiä, jotka sitten käydään läpi luennon loppupuolella. Olen huomannut, että kysyminen etäyhteydessä on lukiolaiselle helpompaa kuin live-tilanteessa.”

Holappa on todennut, että harva lukiolainen tietää, millaista työtä avaruustutkimuksessa tehdään, ja harva myös tuntee, minkä tasoista ja kuinka kansainvälistä tutkimus Oulun yliopistossa on.

”Yksi etävierailu voi olla pisara meressä, mutta voi myös löytyä joku, joka todella kiinnostuu ja tulee opiskelemaan avaruusfysiikkaa tai muita fysiikan aloja. Olen luentojen yhteydessä tuonut esiin esimerkiksi uravaihtoehtoja. Luonnontieteitä opiskelemalla saa hyvän pohjan muihinkin työtehtäviin, ja lukiolaiset ovat tälle asialle hyvä yleisö.”

Lauri Holappa on myös mukana Nuorten Tiedeakatemiassa ja sen Tutkija tavattavissa -palvelussa, josta opettajat voivat kutsua luennoimaan tutkijoita useista Suomen yliopistoista. Toiminta siellä kuten Oulun yliopistonkin palvelussa on tutkijoille vapaaehtoista.

Lisätietoja tutkijoiden etävierailuista ja muista oppilaitoksille tarjolla olevista palveluista

Viimeksi päivitetty: 10.10.2023