Tutkijat löysivät lupaavan merkkiaineen miesten sydänperäiselle äkkikuolemalle

Verestä mitattavan merkkiaineen löytyminen voi olla merkittävä askel kohti äkkikuolemien torjumista.

Plasman 4β-hydroksikolesterolin (4βHC) mittaus voi tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuden ennustaa ja ennaltaehkäistä sydänperäisiä äkkikuolemia sepelvaltimotautia sairastavilla miehillä, kertoo Oulun yliopiston tutkimus. Tutkimuksessa havaitut korkeat 4βHC-tasot olivat yhteydessä miesten kokonaiskuolleisuuteen, sydänkuolleisuuteen ja erityisesti sydänperäiseen äkkikuolemaan. 4βHC-tasojen merkitystä ei ole aiemmin tutkittu sepelvaltimotautia sairastavilla.

Sepelvaltimotauti on suomalaisten kansantauti ja yksi maailman merkittävimmistä sydänperäisten äkkikuolemien aiheuttajista. Useimmiten sepelvaltimotautiin liittyvä äkkikuolema tapahtuu täysin yllättäen, eikä sen ennakoimiseksi ole olemassa tehokkaita keinoja.

Oulun yliopiston sisätautien tutkimusryhmä selvitti, voisiko plasman 4βHC toimia ennustetekijänä sepelvaltimotaudissa ja siihen liittyvissä haitallisissa sydäntapahtumissa. Verenkiertoon 4βHC eritetään maksasta, jossa sitä tuotetaan kolesterolista. Tutkimusryhmä on selvittänyt yhdisteen roolia aiemmin muun muassa lihavuuden aiheuttamassa verenpainetaudissa.

Tutkimus paljasti, että korkeat 4βHC-tasot olivat yhteydessä erityisesti miesten sydänperäiseen äkkikuolemaan. Korkeimman 4βHC-tason omaavilla miehillä äkkikuoleman riski oli peräti nelinkertainen.

Tulos on yllättävä kahdesta syystä. Ensinnäkin sekä naisista että miehistä kaikkein terveimmät henkilöt omasivat korkeimmat 4βHC-tasot. Heillä oli matalin painoindeksi, vähiten diabetesta ja paras fyysinen suorituskyky. Toiseksi korkeat 4βHC-tasot ennustivat äkkikuolemia ainoastaan miehillä mutta ei naisilla, joilla korkea 4βHC-taso päinvastoin suojasi sydänkuolleisuudelta ja sydänperäiseltä äkkikuolemalta.

”Tässä tutkimuksessa hyväkuntoiset miehet kuolivat sydänperäiseen äkkikuolemaan, mikäli heillä oli korkea 4βHC-taso, kun taas hyväkuntoisilla naisilla korkea 4βHC-taso ei ollut haitallista, pikemminkin hyödyksi. Tämä sukupuoliero on erittäin yllättävä ja merkittävä löydös”, tutkimusta johtanut sisätautiopin professori Janne Hukkanen kertoo.

4βHC on kolesterolijohdannainen, joka aktivoi maksan X-reseptoria (LXR), jota ilmenee maksan lisäksi muun muassa sydämessä. ”Joissain aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitettä siitä, että LXR:n toiminta eroaa sepelvaltimotautia sairastavien naisten ja miesten välillä”, Hukkanen lisää.

Uusi tutkimuslöydös pitää tutkijoiden mukaan vielä vahvistaa riittävän pitkällä seurannalla muissa sepelvaltimotautipotilaiden tutkimusaineistoissa. ”Olemme erittäin jännittävien tulosten äärellä. Mikäli löydös pystytään vahvistamaan, voimme tulevaisuudessa mahdollisesti ennaltaehkäistä sydänperäisiä äkkikuolemia aiempaa paremmin”, Hukkanen sanoo.

Tutkimustulokset on äskettäin julkaistu arvostetussa Journal of the American Heart Association -lehdessä (JAHA). Tutkimus pohjautuu ARTEMIS-kohorttiin, joka on kerätty Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetuista sepelvaltimotautipotilaista. Kaikilla kohortin potilailla on varjoainekuvauksella todettu sepelvaltimotauti. Yhteensä tietoja on koottu lähes kahdesta tuhannesta potilaasta. Keskimääräinen seuranta-aika tutkimukseen osallistuneilla potilailla oli liki yhdeksän vuotta.

Tutkimusjulkaisu: Roosa Rahunen, Mikko Tulppo, Valtteri Rinne, Samuli Lepojärvi, Juha S. Perkiömäki, Heikki V. Huikuri, Olavi Ukkola, Juhani Junttila and Janne Hukkanen. Liver X Receptor Agonist 4β‐Hydroxycholesterol as a Prognostic Factor in Coronary Artery Disease. Originally published 23 Feb 2024. Journal of the American Heart Association. 2024;0:e031824. https://doi.org/10.1161/JAHA.123.031824

Viimeksi päivitetty: 28.2.2024