Tutkimuksen fokusinstituutit Eudaimonia ja Infotech julkaisivat kausiraporttinsa

Oulun yliopistolla on neljä fokusinstituuttia: Biocenter, Eudaimonia, Infotech ja Kvantum. Niiden tehtävänä on edistää tieteenalojen välistä verkottumista ja tiedekuntarajat ylittävää monitieteistä tutkimusyhteistyötä yliopiston strategiassa määritetyillä fokusalueilla. Instituuteista kaksi, Eudaimonia ja Infotech, avaavat kausiraporteissaan kuluneen nelivuotiskauden saavutuksia tulevaisuuteen katsomista unohtamatta.
The periodic reports of the focus institutes Eudaimonia and Infotech published

Eudaimonia keskittyy korkeatasoiseen ihmistieteen tutkimukseen. Instituutti tukee ihmistieteen tutkimusta alojen sisällä, mutta painottaa erityisesti poikkitieteellistä tutkimusta sekä ihmistieteiden alojen välillä että ihmistieteiden ja muiden tieteenalojen välillä.

”Eudaimonian ensimmäinen ulkopuoliseen arvioon perustuvien hankkeiden kausi on tullut päätökseensä ja tulokset puhuvat puolestaan. Projektit ovat tuottaneet suuren määrän korkealaatuisia julkaisuja, tohtorintutkintoja sekä muuta akateemista toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kärkihankkeet tuottivat esimerkiksi julkaisuja peräti 712 kappaletta, joista 93 on kaikkein korkeimmassa kansainvälisten julkaisujen kategoriassa (Jufos 3). Voidaan sanoa, että Oulun yliopisto on saanut panostukselleen erinomaista vastinetta, toteaa Eudaimonian johtaja Jouni-Matti Kuukkanen.Infotech edistää monitieteistä ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta digitaalisuuden ja älykkään yhteiskunnan fokusalueella Oulun yliopistossa. Tutkimus kattaa aiheita kehittäen esimerkiksi langatonta tiedonsiirtoa, tekoälyä, konenäköä, ohjelmistoja, elektroniikkaa sekä niiden sovelluksia.

”Kuluneesta kaudesta haluamme nostaa esille erityisesti muuttuneen toimintaympäristön, mikä on korostanut digitalisaation roolia entisestään. Säännölliset keskustelutilaisuudet ovat vakiinnuttaneet paikkansa tiedonjaolle, ja kestävyysnäkökulma on tullut tärkeäksi ajuriksi monitieteiselle tutkimukselle fokusalueellamme”, kertoo Infotechin tutkimusjohtaja Marja Matinmikko-Blue ja tieteellinen johtaja Simo Saarakkala jatkaa:

”Tutkimuksen korkeasta tasosta kertoo myös Infotechin kautta rahoitettujen tutkimusryhmien tekemien tieteellisten julkaisujen korkean lukumäärän lisäksi se, että julkaisuihin viitataan paljon.”Fokusinstituuttien kausiraportit on nyt julkaistu, ja ne ovat vapaasti ladattavissa ja luettavissa:Eudaimonia

Infotech

Viimeksi päivitetty: 22.12.2022