Tutkimuksen vaikuttavuus ja hyvinvoinnin edistäminen Oulun yliopiston vahvuuksia kestävyyttä arvioivassa yliopistovertailussa

Oulun yliopisto sijoittui yliopistojen kestävyyttä arvioivassa QS Sustainability -yliopistovertailussa sijalle 227. Sijoitus laski hiukan viime vuodesta, mutta viime vuodesta vertailtavien yliopistojen määrä kaksinkertaistui. Vertailtavien yliopistojen kasvu huomioiden Oulun yliopiston suhteellinen sijoitus nousi.

Vertailussa on kolme kategoriaa: ympäristöllinen vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä hallinto.

Ympäristöllisessä vaikuttavuudessa mitataan koulutuksen, tutkimuksen ja yliopiston muun toiminnan vaikuttavuutta. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa mitataan muun muassa sitoutumista tasa-arvotyöhön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koko yhteiskunnassa sekä koulutuksen vaikuttavuutta. Hallinto-osuudessa arvioidaan yliopiston onnistumista hyvässä hallintotavassa.

Ympäristövaikutusten osa-aluemittareissa Oulun yliopisto menestyy parhaiten tutkimuksen vaikuttavuudessa. Tällä osa-aluemittarilla Oulun yliopisto sijoittuu sadan maailman parhaan yliopiston joukkoon.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta mittaavissa osa-aluemittareissa Oulun yliopisto menestyy parhaiten tavoitteessa, joka arvioi, kuinka yliopisto edistää hyvinvointia ja terveyttä koko yhteiskunnassa. Myös tällä mittarilla Oulun yliopisto sijoittuu maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon.

Sekä ympäristöllisen vaikuttavuuden että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvo vertailussa on 45 prosenttia ja hallinto-osuuden 10 prosenttia.

Viimeksi päivitetty: 5.12.2023