Tutkinto-ohjelmavastaava vaihtuu

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto- ja maisteriohjelmien tutkinto-ohjelmavastaavana aloittaa 14.2.2022 Elina Annanperä.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto- ja maisteriohjelmien tutkinto-ohjelmavastaava vaihtuu helmikuun puolessa välissä. FT, tutkijatohtori Elina Annanperä aloittaa tehtävässä 14.2.2022. Samalla tutkinto-ohjelmavastaavana syksystä 2014 alkaen toiminut FL, yliopisto-opettaja Henrik Hedberg siirtyy oululaiseen teknologiayritykseen.

Elina Annanperä on taustaltaan Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteestä valmistunut (FM 2011, FT 2017) ja toiminut tutkijana sekä opettajana vuodesta 2009 alkaen. Elina kuuluu M3S-tutkimusryhmään.

Koulutusdekaanin nimeämä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö vastaa Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaisesti tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinta. Hän toimii myös tutkinto-ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana. Tietojenkäsittelytieteissä tutkinto-ohjelmavastaavan vastuulla on sekä kandidaatti- että maisterivaiheet mukaan lukien kansainväliset maisteriohjelmat Software Engineering and Information Systems ja European Masters in Software Engineering, joka toteutetaan kaksoistutkinto-ohjelmana yhdessä kahden muun eurooppalaisen yliopiston kanssa. Lisäksi vastuualueelle kuuluu tietojenkäsittelytieteiden kurssitarjonta muihin tutkinto-ohjelmiin, kuten kansainväliseen kandiohjelmaan Digitalisation, Computing and Electronics ja kansainväliseen maisteriohjelmaan Business Analytics, avoimeen yliopistoon, jatkuvan oppimisen yliopistoon (JOY) sekä yhteistyökorkeakouluihin.

Tietojenkäsittelytieteiden opetusta antaa Oulussa noin 70 henkilöä, joista 32 toimii vastuuopettajina. Opetukseen resursoidaan vuosittain noin 23 henkilötyövuotta 70 kurssille. Opiskelijoita on lähes 800, jotka yhdessä sivuaineopiskelijoiden kanssa suorittavat melkein 20 000 opintopistettä. Luvut ovat tällä hetkellä selvässä kasvussa, koska tietojenkäsittelytiede on halunnut vastata ICT-alan osaajapulaan. Esimerkiksi kandivaiheen sisäänotto on kasvanut muutamassa vuodessa 45:stä ensi syksyn 185:een.

Viimeksi päivitetty: 2.2.2022