Tuutorina tai kummina teet tärkeää työtä uusien opiskelijoiden hyväksi – haku lukuvuoden 2024-2025 tuutoriksi tai kummiksi avautuu 2.1.2024!

Opiskelijatuutorit ja kummit tukevat uusia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita yliopisto-opintojen aloituksessa tutustuttamalla heitä yliopisto-opintoihin, yliopistoyhteisöön ja muihin opiskelijoihin. Tuutorointi on tärkeä osa onnistunutta opintojen aloitusta.

Tutkinto-opiskelijoiden tuutoriksi tai vaihto-opiskelijoiden kummiopiskelijaksi voi hakea kuka tahansa Oulun yliopiston opiskelija, joka on edistynyt omissa opinnoissaan ja on vastuuntuntoinen, motivoitunut sekä sitoutunut tuutorin rooliin.

Tuutorit ohjaavat Oulun yliopiston uusia opiskelijoita noin 10 hengen pienryhmissä lukuvuoden alussa ja tuutorointi painottuu alkusyksyyn, jolloin ohjaustunteja kertyy oman opiskelijaryhmän kanssa n. 10-15h. Jokainen tuutori tekee ennen tuutoroinnin alkua oman ohjaussuunnitelman, jossa hän kuvaa suunniteltuja tuutorointisessioiden ajankohtia ja alustavia sisältöjä. Tämä oman tiedekunnan edustajan tarkistama ohjaussuunnitelma toimii tuutoroinnin perustana!

Tuutoroinnin keskeisiä aiheita ovat muun muassa:

 • tutustuminen opiskeluympäristöön ja sen eri palveluihin,
 • yliopisto-opiskelun perusteisiin ja opintoihin perehdyttäminen,
 • tutustuminen opiskelijan päivittäisiin työkaluihin kuten Tuudoon ja ICT-palveluihin,
 • perehtyminen opiskeluhyvinvoinnin ja opiskelutaitojen teemoihin,
 • sekä tietysti opiskelijoiden toisiinsa tutustuttaminen, ryhmäytymisen tukeminen sekä muiden opiskelijaelämään kuuluvien keskeisten asioiden jakaminen. 🤗

Jokainen tuutori ja kummi koulutetaan roolinsa ja heitä tuetaan koko tuutoroinnin prosessin ajan sekä yliopiston yleisten palveluiden, kuin oman tiedekunnan ja tutkinto-ohjelmankin puolesta.

Tuutori- ja kummiopiskelijat saavat tuen ja ohjauksen lisäksi:

 • palkkaa 14,10€/ohjaustunti,
 • arvokasta ohjaus-, suunnittelu- ja neuvontakokemusta,
 • yliopiston myöntämän työtodistuksen tuutoroinnista,
 • kokemuksen muiden kanssaopiskelijoiden auttamisesta sekä mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin,
 • kokea fuksivuoden uudenlaisesta näkökulmasta,
 • mahdollisuuden osallistua tuutoreille ja kummeille järjestettävään vertaistoimintaan ja tavata muita tuutoreina ja kummeina toimivia opiskelijoita.

Hakuaika ensi lukuvuoden tuutoriksi tai kummiksi on auki 2.1.-4.2.2024.

Lisätietoja hausta sekä hakulomake haun avauduttua on löydettävissä yliopiston nettisivuilta.

Tervetuloa mukaan tuutoriksi tai kummiksi! 🤗 💛

Lisätietoja tarvittaessa ja kysymykset voi laittaa myös osoitteeseen opiskeluntuki@oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 5.12.2023