THE University Impact 2022: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit Oulun yliopiston vahvuuksia

Oulun yliopisto sijoittuu sijavälille 401-600 (2021: 301-400) yliopistojen vaikuttavuutta mittaavassa kansainvälisessä THE University Impact 2022 -vertailussa.

Vertailussa arvioidaan yliopistojen sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (eng. social development goal) edistämisen kautta.

Oulun yliopisto ylsi kahdensadan kärkiyliopiston joukkoon tavoitteessa ”kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit” (industry, innovation and infrastructure, SDG9) sekä kolmensadan kärkiyliopiston joukkoon tavoitteissa “koulutuksen laatu” (quality education, SDG4), ”ihmisarvoinen työ ja talouskasvu” (decent work and economic growth, SDG8), ”kestävät kaupungit ja yhteisöt” (sustainable cities and communities, SDG11) sekä ”maanpäällinen elämä” (life on land, SDG15). Oulun yliopisto sijoittui Suomen yliopistoista parhaiten tavoitteissa ”terveys ja hyvinvointi”, “koulutuksen laatu, ja ”ihmisarvoinen työ ja talouskasvu”.

Sijoitettujen yliopistojen määrä nousi neljänneksen edelliseen vertailuun nähden, ja yliopistojen määrän kasvu on entisestään kiristänyt kilpailua hyvistä sijoituksista. Arvioinneissa oli nyt mukana 1438 yliopistoa ja eri tavoitteissa 500–1100 yliopistoa.

Kullakin kestävän kehityksen tavoitteen alueella tehty tutkimus arvioidaan julkaisujen määrän ja niihin kohdistuneiden viittausten avulla. Oulun yliopiston osalta lähes kaikissa tavoitteissa tutkimusmittarin pistearvo oli tavoitteen alakohdista paras. Lisäksi yliopistoyhteisön tuottama aineisto (“evidence”) paransi Oulun yliopiston arvioinnin pistearvoja monen tavoitteen kohdalla.

Oulun yliopisto edistää tavoitteellisesti kestävää kehitystä koulutuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kampuskehittämisen toimin. Yliopisto on sitoutunut arvoissaan toimimaan vastuullisesti yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan, etsimään ratkaisuja maapallon resurssien kestävään käyttöön ja tekemään ekologisesti vastuullisia valintoja omissa toiminnoissaan.

Tutkimuksessa kestävän kehityksen vahvuusalueita ovat luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö, bio- ja kiertotalous, ympäristötekijöiden vaikutus terveyteen, muuttuvan ympäristön tutkimus arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä sekä globalisaation ja ympäristömuutoksen vaikutukset ihmisten vuorovaikutukseen ja yhteisöihin.

THE Impact 2022

Viimeksi päivitetty: 28.4.2022