Kestävä kehitys Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on sitoutunut arvoissaan toimimaan vastuullisesti yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan, etsimään ratkaisuja maapallon resurssien kestävään käyttöön ja tekemään ekologisesti vastuullisia valintoja omissa toiminnoissaan. Työskentelemme arktisella asenteella, ja ilmastonmuutoksen torjuminen on arktisen alueen säilymisen elinehto. Edistämme kestävää kehitystä koulutuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kampuskehittämisen toimin.
Image

Tutkimusta kestävämmän maailman hyväksi

Oulun yliopistossa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti kestävään kehitykseen liittyviä aiheita. Ympäristön kestävyyttä tutkitaan monissa tutkimusprojekteissa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.

Vahvuusalueitamme tutkimuksessa ovat

  • luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö
  • bio- ja kiertotalous
  • ympäristötekijöiden vaikutus terveyteen
  • muuttuvan ympäristön tutkimus arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä
  • globalisaation ja ympäristömuutoksen vaikutukset ihmisten vuorovaikutukseen ja yhteisöihin.

Sosiaalisesti kestävä yliopistoyhteisö

Koko yliopiston henkilökunnalla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan yliopiston kestävään kehitykseen. Oulun yliopiston kestävän kehityksen neuvottelukunta on kaikille yliopistoyhteisön jäsenille avoin keskustelufoorumi, joka esittää kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä aloitteita kestävän kehityksen työryhmän käsiteltäviksi. 

Lisätiedot kestävän kehityksen teemoihin liittyen: sara.jokiniemi@oulu.fi

Sosiaalinen kestävä kehitys huomioidaan yliopiston toiminnassa ja yliopistolla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvotyötä tekevät näkyvästi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt, työryhmät ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta.

Kestävät kampukset

Kahdella kampuksellamme, Linnanmaalla ja Kontinkankaalla, kestävä kehitys huomioidaan muun muassa tilojen energiatehokkuutta parantamalla, kannustamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita pyöräilyyn sekä huomioimalla ympäristönäkökulma hankinnoissa.

100 %

Uusiutuvaa energiaa

100 %

Reilun kaupan kahvia kokoustarjoiluista

Yhteinen vastuu kestävästä tulevaisuudesta

Oulun yliopistossa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta painottavien kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa myös