Uraseurantakysely 2021 käynnissä: Mitkä olivat parhaat opit yliopistosta työelämään? 

Miten neuvoisit vastavalmistuneita? Vastaa uraseurantakyselyyn.

Syksyn 2021 uraseuranta käynnistyi 4.10.2021. Tänä vuonna kyselyn kohderyhmänä ovat vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon, varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suorittaneet, lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatit sekä vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneet. Kyselyn kohderyhmään kuuluvat saavat henkilökohtaisen yhteydenoton.

Valmistuneita lähestytään loka- ja marraskuussa tekstiviestillä tai kirjeitse. Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Kyselyyn voi vastata 13.12.2021 saakka, ja tulokset julkaistaan vuonna 2022.

Työ muuttuu, mitä työelämätaitoja nyt tarvitaan?

”Nopeasti muuttuva työelämä haastaa työntekijöitä muuttamaan työtapojaan ja kehittämään osaamistaan. Yliopistolle on tärkeää tietää, millaista osaamista työelämässä vaaditaan, ja miten yliopistokoulutus on näitä taitoja kehittänyt”, sanoo projektipäällikkö Outi Tolonen Oulun yliopistosta. ”Haluamme tarjota uusille osaajille parhaat mahdollisuudet kohdata työelämän vaatimukset sekä olla mukana asiantuntijuuden ylläpitämisessä myös työuran myöhemmissä vaiheissa. Yliopistosta valmistuneet alumnit ovat parhaita kertomaan miten yliopistokoulutus on heitä työelämään valmistanut, ja mihin suuntaan koulutustamme kannattaa kehittää.”

Uraseuranta-aineisto antaa hyödyllistä tietoa opetussuunnitelmien laatimiseen ja opetukseen. Lisäksi maistereiden uraseurantakyselyn tulokset vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen. Palautteita hyödynnetään koulutuksen sisällön kehittämisen lisäksi myös uraohjauksessa. Kun nykyopiskelijat saavat tietoa ja esimerkkejä työelämän mahdollisuuksista ja realiteeteista jo opintojensa aikana, heidän työelämävalmiutensa vahvistuvat.

Oman uran ja yliopistosta saatujen oppien pohtiminen valmistumisen jälkeen auttaa myös näkemään omat vahvuudet työelämässä, ja seuraamaan muiden omalta alalta valmistuneiden sijoittumista. Uraseurantakyselyyn vastaaminen on tilaisuus saada uutta näkökulmaa suoritettuun tutkintoon ja miettiä omaa uraa. Lue lisää tuotantotalouden alumni Tarja Männistön haastattelusta.

Viimeksi päivitetty: 15.10.2021