Usein esitettyjä väitteitä keskustakampuksesta

Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 kiinteistöstrategian selvitystyön pohjalta, että yliopisto aloittaa hankesuunnittelun uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa. Olemme koonneet oheen vastauksia muutamiin yleisimpiin keskustakampusta koskeviin väitteisiin.

Väite: Kustannukset yliopiston muutosta kaatuvat veronmaksajien niskaan

Oulun yliopisto on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka maksaa omiin tiloihinsa liittyvät kulut itse. Oulun kaupunki tai kaupunkilaiset eivät osallistu uuden kampuksen rakentamisen kustannuksiin muutoin kuin tavanomaisena kaavoitukseen liittyvänä päätöksentekona tai kaupungin omistamalle alueelle sijoittuvan toiminnan mahdollistamisena. Myöskään valtio ei osallistu hankkeeseen lisäkustannuksena. Keskustakampuksen rakentaminen maksaa yliopistolle saman verran kuin Linnanmaan kampuksen väistämätön korjaaminen lähimpien vuosikymmenten aikana.

Yliopisto siis vastaa tekemistään kustannuslaskelmista eikä ainoastaan käy niistä teoreettista keskustelua, mikä olisi mahdollista tilanteessa, jossa laskun maksaisi joku muu.

Väite: Yliopisto on eksynyt perustehtävistään

Yliopiston hallituksen päätös keskustakampuksen hankesuunnittelusta perustuu ennen muuta koulutuksen ja tutkimuksen toimintaedellytysten turvaamiseen pitkällä aikavälillä. Toimivaa ja saavutettavaa kampusta tehdään tulevaisuuden opiskelijoille ja työntekijöille. Perustehtävien toteuttamista tukee myös se, että rahaa ei hupene hallitsemattomasti kasvaviin tilakustannuksiin.

Yliopisto ei ensisijaisesti tavoittele minkään kaupunginosan elinvoiman turvaamista. Toki olemme iloisia, jos myös koko kaupunki hyötyy kehityksestä ja eri kaupunginosat kehittyvät tasapainoisesti. Oulun kaupungilla ja yliopistolla on pitkä yhteinen menestystarina, joka jatkuu.

Väite: Uuden kampuksen rakentaminen ei ole ekologista, koska vanha on jo olemassa

Suomen yliopistokiinteistöjen hiilijalanjälkivertailun mukaan Oulun yliopiston hiilijalanjälki on kiistatta suurin kaikista suomalaisista yliopistoista. Uusi kampus on energiatehokkaampi, ja sen saavutettavan sijainnin ansiosta liikkumisen ja autoilun tarve vähenee. Hiilinäkökulma otetaan huomioon uuden rakennuksen valinnoissa.

Väite: Muutossa menetetään ainutlaatuinen yhteys yrityksiin

Oulussa yrityksiä toimii monissa kaupunginosissa. Esimerkiksi korkean teknologian yrityksiä on Teknologiakylän lisäksi merkittävästi Peltolassa, Ruskossa, keskustassa ja Oulunsalossa. Osalle yrityksistä uusi kampus olisi nykyistä helpommin saavutettava, ja muillekin etäisyys säilyisi kohtuullisena. Yrityksiin liittyvä toiminta on vain osa yliopistoa. Monien alojen opiskelijoille myös yhteydet virastoihin ja julkisiin työnantajiin ovat tärkeitä.

Väite: Keskustakampus heikentää monitieteisyyttä

Oulun yliopistolla on laajaa toimintaa myös Kontinkankaan kampuksella, ja Raksilaan sijoittuva keskustakampus toimisi myös tieteenalojen kohtaamispaikkana. Keskusta on paikka, jossa kaupunkilaiset pääsisivät nykyistä helpommin nauttimaan yliopiston tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi yleisöluennoista ja erilaisista tilaisuuksista.

Väite: Linnanmaalle tehdyt investoinnit, kuten laboratoriot, menevät hukkaan

Yliopistolla on Linnanmaalla paljon erikoistiloja, kuten laboratorioita. Ne eivät tyhjene, vaan yliopisto on jatkossakin läsnä myös Linnanmaalla – erityisesti sellaisessa toiminnassa, joka on tärkeää tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulun kannalta. Linnanmaan kulkuyhteyksien parantaminen on asukkaiden ja alueen vetovoimaisuuden kannalta hyvä asia.

Väite: Opiskelijoiden asumiskustannukset kasvavat

Keskustakampus on Linnanmaan kampusta paremmin saavutettavissa niin jalan, pyörällä kuin joukkoliikenteelläkin. Paremman saavutettavuuden ansiosta opiskelijoiden valinnanvara kodin sijainnin suhteen laajenee useampiin kaupunginosiin.

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö teki vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa selvityksen, jonka mukaan oululaisten korkeakoulu-opiskelijoiden mieluisin asuinalue on keskusta. Huomionarvoista on, että selvitystä tehtäessä kukaan ei ollut vielä esittänyt keskustakampusta. Vaikka merkittävä osa opiskelijoista haluaa asua keskustassa, opiskelijat voivat vapaasti valita asuinpaikkansa myös muilta asuinalueilta.

Väite: Yliopiston muutto näivettää Pohjois-Oulua

Oulun yliopisto näkee Pohjois-Oulun ja Linnanmaan alueen joka tapauksessa kehittyvänä alueena. Sinne on jäämässä myös yliopiston toimintoja, ja alueelle ehtii kehittyä uutta toimintaa poistuvan toiminnan tilalle.

Viimeksi päivitetty: 22.9.2021