Uudistettu Laturi on auki!

Uudistettu Laturi on nyt koko yliopiston käytössä.

Laturiin kirjaudutaan O365 -tunnuksilla entisessä osoitteessa eli https://laturi.oulu.fi.

Huomioitavaa uudistetussa Laturissa on, että se ei ole vain opinnäytetyön julkaisujärjestelmä, vaan kattaa koko opinnäytetyöprosessin aina alustavasta otsikoinnista julkaisuun asti.
Opiskelijan prosessi on seuraava:

‒ Opiskelija aloittaa prosessin ja täyttää opinnäytteeseen liittyvät perustiedot ja antaa alustavan nimen työlleen
‒ Jos opinnäyte tehdään pari/ryhmätyönä, opiskelija liittää muut tekijät tekijät työhön, myös ohjaaja voi tämän tehdä. Liittäminen on kuitenkin opiskelijan vastuulla.
‒ Opiskelija kutsuu ohjaajan (kandissa)/ pääohjaajan (gradu/DI) ja myös muut mahdolliset ohjaajat; pääohjaaja voi kutsua myös muut ohjaajat. Yliopiston opetushenkilöstöön kuuluvat ohjaajat löytyvät nimihaulla. 
‒ Opiskelija lataa tutkimussuunnitelman, jonka pääohjaaja hyväksyy – HUOM! Opiskelija ei pääse syöttämään lopullista opinnäytetyötä ennen kuin tutkimussuunnitelma on syötetty ja hyväksytty.
‒ Järjestelmässä on kaksi välietappia, joiden käytöstä ja kriteereistä opiskelija ja ohjaaja sopivat. Tämä on vapaavalintainen. Pääohjaaja kuittaa välitavoitteet, kun ne on saavutettu.
‒ Kun työ on valmis ja hyväksytty tarkastukseen, opiskelija muuntaa valmiin opinnäytetyön PDF/A-muotoon Muuntajalla ja lataa viimeistellyn opinnäytetyön Laturiin tarkastettavaksi.
‒ Latauksen yhteydessä, opiskelija hyväkyy/ kieltää plagioinnintunnistuksen (TurnitIn) ja opinnäytetyön julkaisun.

Tutustu oppaaseen ennen työn aloittamista oppaaseen: Laturi-opas.

Ongelmatilanteissa ole yhteyksissä laturi@oulu.fi -osoitteeseen.

Viimeksi päivitetty: 3.12.2021