Uudistettu Laturi on auki!

Uudistettu Laturi on nyt koko yliopiston käytössä.

Laturiin kirjaudutaan O365 -tunnuksilla entisessä osoitteessa eli https://laturi.oulu.fi

Huomioitavaa uudistetussa Laturissa on, että se ei ole vain opinnäytetyön julkaisujärjestelmä, vaan kattaa koko opinnäytetyöprosessin aina alustavasta otsikoinnista julkaisuun asti. 
Opiskelijan prosessi on seuraava:

‒    Opiskelija aloittaa prosessin ja täyttää opinnäytteeseen liittyvät perustiedot ja antaa alustavan nimen työlleen
‒    Jos opinnäyte tehdään pari/ryhmätyönä, opiskelija liittää muut tekijät tekijät työhön, myös ohjaaja voi tämän tehdä. Liittäminen on kuitenkin opiskelijan vastuulla.
‒    Opiskelija kutsuu ohjaajan (kandissa)/ pääohjaajan (gradu/DI) ja myös muut mahdolliset ohjaajat; pääohjaaja voi kutsua myös muut ohjaajat. Yliopiston opetushenkilöstöön kuuluvat ohjaajat löytyvät nimihaulla. 
‒    Opiskelija lataa tutkimussuunnitelman, jonka pääohjaaja hyväksyy – HUOM! Opiskelija ei pääse syöttämään lopullista opinnäytetyötä ennen kuin tutkimussuunnitelma on syötetty ja hyväksytty.
‒    Järjestelmässä on kaksi välietappia, joiden käytöstä ja kriteereistä opiskelija ja ohjaaja sopivat. Tämä on vapaavalintainen. Pääohjaaja kuittaa välitavoitteet, kun ne on saavutettu.
‒    Kun työ on valmis ja hyväksytty tarkastukseen, opiskelija muuntaa valmiin opinnäytetyön PDF/A-muotoon Muuntajalla ja lataa viimeistellyn opinnäytetyön Laturiin tarkastettavaksi. 
‒    Latauksen yhteydessä, opiskelija hyväkyy/ kieltää plagioinnintunnistuksen (TurnitIn) ja opinnäytetyön julkaisun.

Tutustu oppaaseen ennen työn aloittamista oppaaseen: Laturi-opas.

Ongelmatilanteissa ole yhteyksissä laturi@oulu.fi -osoitteeseen. 
 

Viimeksi päivitetty: 3.12.2021