Uusi hanke vahvistaa nuorten parissa työskentelevien digihyvinvointiosaamista

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisen Digi-hyve-hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivien ammattilaisten digihyvinvointiosaamista. Käytännössä tällä tarkoitetaan tietoa ja taitoja, joiden avulla ammattilaiset voivat esimerkiksi tunnistaa ongelmallista sosiaalisen median käyttöä ja digipeliriippuvuutta sekä ohjata nuoria käyttämään digimediaa hyvinvointia edistävällä tavalla.

Tutkimusten mukaan korona-aika on lisännyt digitaalisen median käyttöä nuorten arjessa. Toisaalta samaan aikaan nuorten kokema yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet.

Vuoden 2020 pelaajabarometrin mukaan lähes 80 % suomalaisista pelaa digitaalisia pelejä vähintään ajoittain ja noin joka viides päivittäin. 10–19-vuotiaista päivittäin pelaa noin 45 % ja 20–29-vuotiaista lähes 40 %. Digipeliriippuvuuden yleisyydeksi arvioidaan noin 3 % kansainvälisesti.

”Nuorten parissa toimivat ammattilaiset kouluissa, harrastuksissa ja eri palveluissa tarvitsevat uudenlaista osaamista, jotta he pystyisivät paremmin tunnistamaan nuorten digitaalisen median käytön hyvinvointiriskejä ja toisaalta ohjaamaan nuoria terveelliseen digimedian käyttöön”, hankkeen johtaja, professori Maria Kääriäinen sanoo.

Digi-hyve-hankkeessa kehitetään kolmen opintopisteen laajuinen verkkokoulutus, jonka kohderyhmiä ovat yhteiskunnan eri alueilla nuorten parissa toimivat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Verkkokoulutusta kehitetään syksyn ja talven aikana yhteiskehittämisen työpajoissa, ja tavoitteena on, että ensi keväänä valmiin koulutuksen suorittaa noin sata nuorten parissa työskentelevää ammattilaista.

”Koulutuksen suorittamisesta saa osaamismerkinnän, ja lisäksi pääsee osaksi moniammatillista digihyvinvointiosaajien verkostoa. Suunnitteilla on lisäksi laajemmille osallistujajoukoille suunnattuja webinaareja digihyvinvoinnista”, Kääriäinen kertoo.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lue lisää Digi-hyve-hankkeesta: https://www.oulu.fi/fi/projektit/digi-hyve

Voit myös tutustua hankkeeseen ja tutkimusryhmän toimintaan Instagramissa (@digiwellbeing_oy) ja Facebookissa (@DigiWellbeingoy).

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023