DIGI-HYVE

DIGI-HYVE tukee osaamista hyvinvointia tukevien digitaitojen edistämiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

177 448 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Covid-19-pandemian seurauksena digitaalisen median (esim. some, digipelaaminen) käyttö on lisääntynyt merkittävästi nuorten arjessa, mikä on vaikuttanut myös hyvinvointiin. Lisäksi korona-aikana nuorten mielenhyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys ja vaikeus sitoutua toimintoihin ovat lisääntyneet. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat kokeneet haasteelliseksi tunnistaa nuorten digitaalisen median käytön hyvinvointiriskejä ja ohjata nuoria median käyttöön hyvinvointia edistäen. Näihin uudenlaisiin tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä ammattilaisten digihyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi sekä koronakriisistä selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

DIGI-HYVE-hanke on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke, jonka tavoitteena on

 • kehittää, pilotoida ja toteuttaa digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja alan opiskelijoiden uusiin osaamistarpeisiin.
 • luoda nuorten digihyvinvointiosaajien verkosto monialaisen yhteistyön edistämiseksi.
 • tarjota ammattilaisille ja opiskelijoille konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja (esim. verkkokoulutus) COVID-19-pandemian ja digitalisaation aiheuttamiin uudenlaisiin osaamisvaatimuksiin, nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja monialaisen yhteistyön vahvistamisen tarpeeseen sekä yhteiskunnalliseen jatkuvan oppimisen tarpeeseen työelämässä.
 • lisätä välillisesti nuorten hyvinvointia, yhteiskunnan toimintaan osallistumista ja työmarkkina-aseman parantamista.

Projektin toimenpiteet

1. Digihyvinvointiosaamista lisäävän verkkokoulutuksen kehittäminen ja pilotointi

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään ja pilotoidaan digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus osaamismerkkeineen hankkeen kohderyhmän (nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ja alan opiskelijat) osaamistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla. Koulutus kehitetään yhteiskehittämisen avulla hankkeen kohderyhmän kanssa. Yhteiskehittäminen toteutetaan virtuaalisesti työpajatyöskentelynä, ja sen tavoitteena on ymmärtää koulutuksen monialaisen kohderyhmän tarpeet, toiveet ja haasteet.

Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy myös verkkokoulutuksen osaamismerkin suunnittelu ja luominen, jonka saa koulutuksen suorittamisen jälkeen.

2. Monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus digihyvinvointiosaamisen lisäämiseksi

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus hankkeen kohderyhmälle, mikä sisältää mm. tutkittuun tietoon perustuvaa oppimateriaalia, toiminnallisia harjoituksia, animoituja digimedioita ja podcasteja sekä digipalvelutarjottimen. Lisäksi luodaan nuorten digihyvinvointiosaajien digiverkosto monialaisen yhteistyön lisäämiseksi.

Hankkeessa tuotettu DigiWellPRO-koulutus toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2023. Koulutuksen kesto on 6 viikkoa. Koulutuksen suorittaneet saavat DigiWellPRO-osaamismerkin, jonka avulla voi tunnustaa ja osoittaa koulutuksessa hankittua osaamista. Osaamismerkin voi liittää mm. CV:seen.

Hankkeessa järjestetään myös kolme webinaaria. Ensimmäinen webinaari järjestettiin helmikuussa, toinen toukokuussa teemalla Nuoret muuttuvassa maailmassa ja hankkeen päätöswebinaari järjestettiin 4.10 klo 12-15.30.

3. Hankkeen johtaminen, viestintä sekä tulosten arviointi

Hankkeen viimeinen vaihe sisältää hankkeen johtamisen, viestinnän ja tulosten arvioinnin. Viimeisen vaiheen tarkoituksena on myös edistää hankkeessa kehitetyn verkkokoulutuksen jatkohyödyntämistä ja levittämistä digihyvinvointiosaamisen kehittämiseksi, COVID-19-pandemiasta selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektin tulokset

Digihyvinvointiosaamista lisäävä verkkokoulutus ja digipalvelutarjotin ja verkosto kaikkien saataville

Hankkeessa kehitettävä digihyvinvointiosaamista lisäävä verkkokoulutus osaamismerkkeineen, digipalvelutarjotin sekä nuorten digihyvinvointiosaajien verkosto ovat konkreettisia tuotoksia, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen laajasti nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Hankkeen tuloksien avulla voidaan myös vahvistaa hyvinvointialueilla, maakunnissa ja kunnissa toteutettavaa monialaista yhteistyötä COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja pääset lukemaan loppuraportin täältä: DIGI-HYVE Digihyvinvointiosaamisen edistäminen . Käy myös katsomassa hankkeessa tuotettu video nuorten digihyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä: https://youtu.be/GV_c1c8c9pE

Hankkeessa koottiin myös palvelutarjotin, johon on koottu eri palveluntarjoajia digihyvinvoinnin edistämiseksi.

Tukiohjelma Sisältö
Peluuri
 • Auttava puhelin ja Chat: tukee neuvoo ja ohjaa peliongelmissa.
 • Voi olla yhteydessä, jos jokin omassa tai toisen pelaamisessa mietityttää ja haluaa pohtia asiaa tarkemmin.
 • Yhteydenottoon vastaa peliongelmiin erikoitunut ammattilainen.
Restart-ohjelma videopelaajille (Peluuri)
 • Maksuton ohjelma on tarkoitettu täysi-ikäisille tietokone-, mobiili- ja konsolipelejä pelaaville pelaamisen hallinnan tueksi.
 • Sisältää verkkokurssin oman pohdinnan tueksi ja puhelut oman valmentajan kanssa.
 • Muutos lähtee itsestä ja ohjelma kestää noin 8 viikkoa.
 • Osallistua voi nimimerkillä ja kaikkialta Suomesta.
Digipelirajaton & Somerajaton (Sosped -säätiö)
 • Tietoa, vertaisuutta ja tukea ongelmalliseen digipelaamiseen & somen käyttöön ammattilaisille ja nuorille valtakunnallisesti.
 • Esim. peli-iltoja Discordissa ja vertaisstriimi Twitchissä.
 • Eri vertaistukiryhmiä, joilla on hieman eri kohderyhmät ja sisällöt.
 • Level Up omatukipalvelu digipelaajille.
 • Kun some ahdistaa - apua ja vertaistukea.
 • Somebreikki: selventää nuoren omaa suhdetta sosiaaliseen mediaan ja antaa tukikeinoja somen käytön vähentämiseen ja hallitsemiseen.
Peli hallussa – omatukimateriaali pelaamisen arviointiin (Pelituki)
 • Oma-aputyökalu digipelaamisen arvioinnin ja muutoksen tueksi.
Some mielessä - omatukimateriaali somen käytön arviointiin (Pelituki)
 • Oma-aputyökalu ongelmallisen sosiaalisen median käytön arvioíntiin ja muutoksen tueksi.
Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Lasten ja nuorten puhelin: ma-pe klo 14-20 ja la-su klo 17-20.
 • Lasten ja nuorten chat on auki jokaisena päivänä klo 17-20.
 • Palveluissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta.
Sekasin -chat
 • Valtakunnallinen chat, joka on suunnattu 12-29-vuotiaille (ma-pe 9-24 ja la-su 15-24).
 • Voi keskustella mieltä askarruttavista kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti.
 • Chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.
 • Kuuntelu, tukeminen & neuvonta.

Sosiaalinen media

Seuraa meitä myös somessa:

Instagram: @DigiWellbeing_oy

Facebook: @DigiWellbeingoy