Uusi jatkuvan oppimisen professori Anu Kajamaa: ”Kehittämisen täytyy tapahtua moniäänisellä tavalla hierarkian eri portailla olevien kanssa.” 

Oulun yliopistossa vahvistetaan jatkuvan oppimisen tutkimusta ja koulutusta. Uutta professuuria hoitaa 1.10.2021 alkaen Anu Kajamaa.
Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen professori Anu Kajamaa

Työelämän vaatimukset muuttuvat yhä nopeammin esimerkiksi teknologisten murrosten ja kansainvälistymisen myötä, ja jatkuvaa oppimista tarvitaan uudistamaan koulutusta ja osaamista työuran ja työyhteisöjen eri vaiheissa. Tarvitaan myös uusia teknologiaa hyödyntäviä koulutusmalleja. Suomen yliopistoissa vahvistetaan voimakkaasti jatkuvan oppimisen tarjontaa ja asiantuntijuutta, ja Oulun yliopisto avasi viime vuonna jatkuvan oppimisen yliopisto JOY-palvelun.

Nyt kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnistyy Suomen ensimmäinen jatkuvan oppimisen professuuri, ja tavoitteena on vahvistaa tutkimustietoa koulutuksen uusista malleista, osaamisen kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta osana organisaatioiden arkityötä. Lisäksi Kajamaan monitieteinen yhteistyö esimerkiksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä monien kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa täydentää kasvatustieteiden tutkimusta.

Oppiminen ja oppimisprosessit -tutkimusyksikköön sijoittuva professuuri vahvistaa erityisesti oppimisympäristöjen ja työelämän oppimisen ja koulutuksen tutkimusta. ”Kansallisen vaikuttavuuden lisäksi uusi professuuri tukee Pohjois-Suomen osaamistarpeita ja kilpailukykyä tuottamalla uusimpaan tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta ja mahdollisuuksia vuoropuheluun ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin organisaatioiden ja tutkijoiden kesken”, sanoo Oulun yliopiston professori Sanna Järvelä.

Myös Tampereen yliopistossa käynnistyy vuodenvaihteessa jatkuvan oppimisen tenure track -professuuri.

Professori Kajamaa: ”Tutkija osaa esittää kysymyksiä, jotka herättävät oman työnsä asiantuntijoissa oivalluksia.”

Kajamaan mukaan jatkuvan oppimisen toimijat ovat yhteiskunta, organisaatiot ja yksilöt, jotka ovat keskenään monimutkaisessa suhteessa. ”Kurssit ja oppimisympäristöt organisaatioiden ulkopuolella ovat tärkeä osa yksilöiden osaamisen kehittämistä. Jatkuva oppiminen ei ole kuitenkaan erillinen osa työtä, vaan se kuuluu työhön itseensä.”

”Kehittämishankkeessa ajatus voi lähteä vaikkapa organisaation johdolta, mutta uusia oivalluksia ja innovaatioita on mahdollista saada aikaan aidossa työelämän kontekstissa, jossa ihmiset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi”, professori Kajamaa muistuttaa. Lue Anu Kajamaan haastattelu.

Taustaltaan aikuiskasvatustieteilijä, filosofian tohtori Anu Kajamaan tutkimusaloja ovat kollektiivinen ja jatkuva oppiminen, yhteistoiminta sekä organisaatiomuutokset. Hänen viimeaikaiset tutkimuksensa on toteutettu esimeriksi kouluissa, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollon parissa, vankiloissa sekä yrityshautomoissa osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmillä. Kajamaa tekee paljon myös sairaalatutkimusta useissa tutkimusryhmissä kotimaassa ja eri puolilla maailmaa. Hän on toistuvasti palkittu opetusansioistaan sekä ensiluokkaisista tutkimusartikkeleistaan kansainvälisissä konferensseissa ja julkaisuissa. Hän on mukana lukuisissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja johtavana tutkijana esimerkiksi EU:n Marie Skłodowska-Curie -rahoitteisessa vankeinhoidon ja vankimielenterveystyön ammatillista yhteistyötä tarkastelevassa tutkimusprojektissa.

Ennen Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen professorin tehtäväänsä Anu Kajamaa työskenteli oppimisen ja organisaatiomuutosten dosenttina ja yleisen- ja aikuiskasvatustieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa, missä hän toimi myös useissa koulutuksen ja tutkimuksen johto- ja luottamustehtävissä. Hän on parhaillaan myös vieraileva professori Aalto-yliopistossa ja Exeterin yliopiston (Iso-Britannia) kunniaprofessori.

Oulun yliopiston jatkuva oppimisen palvelut rakentavat yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa

Oulun yliopisto rakentaa jatkuvan oppimisen yhteistyömallia alueen oppilaitosten, yrittäjäjärjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Alueellisessa yhteisyössä Oulun yliopiston rooli on tunnistaa Pohjois-Suomen osaamistarpeita ja tarjota tarvelähtöisiä jatkuvan oppimisen palveluja.

Tavoitteena on varautuminen tulevaisuuden työelämän murroksiin, ja suuntaviivoja luo opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus. Suomen korkeakouluja kannustetaan kehittämään korkeakoulujärjestelmää myös jatkuvan oppimisen alustana. Jatkuvan oppimisen yrityspalvelujen lisäksi Oulun yliopisto on avannut jatkuvan oppimisen yliopisto JOY-verkkopalvelun, josta löytyy helposti teemoiteltuna kaikki Oulun yliopiston avoimen yliopiston, täydennyskoulutuksen ja erilaiset kurssit.

Kuva Maarit Holteri

Viimeksi päivitetty: 30.9.2021