Uusi kansainvälinen luokitus parantaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden vertailua

Oulun yliopiston tutkijat ovat ensimmäistä kertaa arvioineet uuden kansainvälisen luokitusjärjestelmän soveltuvuutta mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden uudelleenluokitteluun. Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämiseen Suomessa.

Tutkimuksen pääasiallinen löydös oli, että kansainvälinen Simple Taxonomy for Supported Accommodation (STAX-SA) -luokitus soveltuisi melko hyvin täydentämään Suomessa käytössä olevaa järjestelmää, sillä 65 % tutkituista asumispalveluista voitiin suoraan luokitella sen avulla uudelleen. Kansainvälisen luokituksen vahvuus oli kyky luokitella suurin osa ympärivuorokautisista ja yhteisöllisistä asumispalveluyksiköistä.

Tutkimuksessa lähes 90 % asumispalveluyksiköiden johtajista koki, että luokitus kuvaa täydellisesti tai melko täydellisesti heidän nykyisiä asumispalvelutasojaan.

Tutkimus perustuu Oulun yliopiston ja Porvoon kaupungin yhteisestä ASPA-hankkeesta saatuihin tietoihin. Tutkimuskohteena olivat Porvoolle asumispalveluita tarjoavat yksiköt.

Kansainvälinen STAX-SA-luokitus mahdollistaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden vertailun niiden tarjoaman palvelutason perusteella. Luokittelulla on vahvuuksia asumispalveluyksiköiden ja niissä tarjottavien palveluiden kuvaamisessa erityisesti erottamalla hoiva- ja kuntouttavat yksiköt toisistaan.

Vakavasti mielenterveysongelmaisten asumispalvelut ovat kehittyneet ja kasvaneet vuosikymmenten ajan, mutta niiden tutkimus on ollut vähäistä. Lisäksi asumispalvelumallien suuri vaihtelu, yhtenäisen luokituksen puute ja raportoinnin epäjohdonmukaisuus ovat vaikeuttaneet palveluiden arviointia ja vertailua.

”Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään palveluiden nykytilaa ja mahdollistavat vertailun kansainvälisiin standardeihin. Lisätutkimus asumispalveluiden eri tasoista ja niiden vaikutuksista mielenterveyspotilaiden hyvinvointiin on kuitenkin edelleen tarpeen”, toteaa tutkija Erfan Jahangiri.

Tutkimus on julkaistu Psychiatria Fennica -lehdessä.

Viimeksi päivitetty: 2.11.2023