Uusi kurssi intersektionaalisesta sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tarjolla

Kurssi, joka on täydellinen sekoitus teoriaa, käytäntöä ja aktivismia!

417144P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena ilmiönä

Kurssilla käsitellään viimeisimpiä, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia tutkimuksia. Kurssilla esitellään myös sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjärjestöjä, -määräyksiä ja -käytäntöjä kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla. Teoreettista osaamista sovelletaan käytäntöön tutustumalla erilaisiin sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeviin hankkeisiin sekä oppilaitoksien ja työpaikkojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin.

Viimeisenä kurssityönä, vaihtoehtona esseelle, kannustamme suunnittelemaan ja toteuttamaan oman sukupuolten tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta koskevan pienimuotoisen hankkeen, pilotin tai aloitteen. Luennoitsijat tulevat eri yliopistosta ja tasa-arvojärjestöistä.

Kurssi järjestetään tiistaisin ja torstaisin kello 10-12 Suomen aikaa (klo 9-11 Ruotsin ja Norjan aikaa). Luennot nauhoitetaan ja ne ovat nähtävissä myös jälkeenpäin. Kurssi alkaa 11. huhtikuuta esittelyluennolla. Kurssi pidetään englanniksi.

Ilmoittaudu kurssille 11.4.2023 mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijat saavat tiedotuskirjeen, jossa kerrotaan käytännön ohjeita kurssin Moodle-tilaan pääsemiseksi ja Zoom-linkin etäluennoille.

Oulun yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen: Peppi

Muiden yliopistojen opiskelijoiden ja osallistujien ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/2C6901CC6B602188

Kurssi sisältää sekä samanaikaista että eriaikaista (itsenäistä) verkko-opiskelua. Kurssiin kuuluu yhteensä 11 kahden tunnin luentoa kymmeneltä asiantuntijalta. Luentojen lisäksi kurssitehtäviin kuuluu kurssikirjallisuuden lukemista ja aktiivista osallistumista kurssien keskustelualueelle Moodlessa jokaisen luennon jälkeen. Kurssitehtävä on 10-sivuinen pareittain laadittu raportti jostakin paikallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnasta. Yhden sivun suunnitelma kurssityöstä toimitetaan palautelaatikkoon 4.5. palautetta varten. Kurssityön viimeinen palautuspäivä on 30.5.2023. Kurssin arviointi ja opintopisteet annetaan 22.6.2023 alkaen.

Oulun yliopisto järjestää kurssin ja sille saa osallistua kaikki kiinnostuneet osallistujat myös muista yliopistoista. Oulun yliopistossa kurssi on osa sukupuolentutkimuksen ja kestävän kehityksen sivuaineopintoja: 417144P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena ilmiönä.

Osallistuvat yhteistyötahot:

Arctic Five
Arctic Five on Luulajan teknillisen yliopiston, Norjan arktisen yliopiston UiT:n, Uumajan yliopiston, Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyöfoorumi, ja yhdessä pyrimme näyttämään tietä arktisissa asioissa. Yhteistyön kautta edistämme ja jaamme osaamista, kehitämme koulutusta, teemme tutkimusta ja luomme innovaatioita kestävän arktisen alueen kehittämiseksi.

Lisätietoja: https://arcticfive.org

RESET (Tasa-arvon ja huipputieteen yhdistävä uudelleen suunnittelu)
RESET on Euroopan unionin rahoittama Horisontti2020 –hanke (H2020-SwafS-2020-1). RESETissä on mukana seitsemän suurta monialaista yliopistoa eri puolilta Eurooppaa (Bordeauxin yliopisto, Thessalonikin Aristoteles-yliopisto, Porton yliopisto, Ruhr-University Bochum, Oulun yliopisto, Sciences Po Paris) ja sen tavoitteena on vastata yliopistojen sukupuolten tasa-arvon haasteeseen moninaisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on suunnitella ja saattaa käytäntöön käyttäjäkeskeinen, vaikutuslähtöinen ja inklusiivinen huipputieteen visio. Hankkeessa yhdistetään sukupuolten tasa-arvo ja risteävät erot kollektiiviseen tietoon, jota edistetään ja tehdään tasa-arvosuunnitelmien yhteissuunnittelulla.

Lisätietoja: https://weset.eu

Viimeksi päivitetty: 3.4.2023