Uusi tutkimus selvittää Onnikka-painonhallintasovelluksen käyttöä synnytyksen jälkeisessä elintapamuutoksessa ja lihavuuden hoidossa

STELLA (Synnyttäneen tukena elintapamuutokseen) -tutkimus selvittää, voisiko Onnikka-digisovelluksen käyttö tukea elintapamuutosta ja vähentää painonnousua synnytyksen jälkeen naisilla, jotka ovat olleet lihavia ennen raskautta. Tutkimus pyrkii arvioimaan Onnikan vaikutuksia myös tuleviin raskauksiin.

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston kliinisen lääketieteen tutkimusyksikössä Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) Pohteen ja Oulun yliopiston yhteistyönä.

Tutkimukseen otetaan mukaan 200 vapaaehtoista OYSissa synnyttänyttä naista. Osallistujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita, ennen raskautta lihavia (BMI ≥ 30.0 kg/m2) ja pystyä käyttämään suomenkielistä Onnikka-digisovellusta omalla puhelimellaan.

Tutkimukseen soveltuvat henkilöt saavat ennakkotietoa tutkimuksesta raskausaikana neuvoloiden ja äitiyspoliklinikan kautta, ja tutkimukseen sisäänotto ja satunnaistaminen kahteen ryhmään tapahtuu synnytyksen jälkeen OYSin vuodeosastolla. Osallistujat arvotaan kahteen ryhmään, joista toinen saa käyttöönsä Onnikka-digisovelluksen.

Varsinainen tutkimus alkaa neuvolassa tai äitiyspoliklinikalla synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä noin 5-12 viikkoa synnytyksestä. Kaikki tutkittavat saavat tuolloin tavanomaisen elintapaohjauksen, ja toinen ryhmä aloittaa Onnikka-sovelluksen käytön.

Tutkittavien etenemistä seurataan sähköisin kyselyin kahden vuoden ajan. Painonmuutosta tarkastellaan 12 ja 24 kuukauden kohdalla tutkimuksen aloittamisesta, ja mahdollisten myöhempien raskauksien sujumista seurataan sairauskertomustietojen ja kansallisten rekisterien avulla.

Lihavuus on yksi suurimmista kansanterveytemme haasteista, ja sen hoitamiseksi tarvitaan uusia menetelmiä sekä entistä varhaisempaa ja tehokkaampaa tukea, joka olisi mahdollisimman monen sitä toivovan saavutettavissa kohtuullisin kustannuksin.

Raskaudenjälkeinen painonnousu, erityisesti lihavuuden yhteydessä, lisää riskejä tulevissa raskauksissa ja aiheuttaa pitkäaikaisia terveyshaittoja. Synnyttäneille tarkoitetut painonhallinnan tukikeinot ovat rajalliset terveydenhuollon resurssien niukkuuden vuoksi.

”Kannustavalla ja matalan kynnyksen painonhallinnan tuella otollisessa vaiheessa raskauden jälkeen voi olla pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia naisen ja koko perheen elämään. Tutkimuksesta saatavien tulosten ja kokemuksen perusteella Onnikka-sovelluksen käyttöä on mahdollista myöhemmin laajentaa”, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Sanna Mustaniemi.

Tutkimuksen tulokset voivat tarjota uutta tietoa ja näkökulmaa raskaudenjälkeisen painonhallinnan tueksi. Oulun yliopistossa kehitetty Onnikka-digisovellus on aiemmissa tutkimuksissa todettu tehokkaaksi painon pudottamisessa.

STELLA - Synnyttäneen tukena elintapamuutokseen

Viimeksi päivitetty: 5.2.2024