Uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita Oulun yliopistoon

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset uusista akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista. Oulun yliopistossa aloittaa 1.9.2022 kahdeksan tutkijatohtoria ja kuusi akatemiatutkijaa.

Akatemiatutkijan rahoitus myönnetään tutkijan palkkaan viisivuotiskaudeksi ja tutkijatohtorin rahoitus tutkijan palkkaan kolmeksi vuodeksi. Valintapäätöksillä rahoitetaan muun muassa erilaisten sairauksien ja tekniikan tutkimusta sekä oppimiseen, luonnon monimuotoisuuteen, vesitalouteen ja teräkseen liittyvää tutkimusta Oulun yliopistossa.

Akatemiatutkijat 01.09.2022 - 31.08.2027

Finnilä, Mikko: Uudet kuvantamisbiomarkkerit nivelrikon prekliinisiin lääketutkimuksiin, 447 650 €

Hosio, Simo: Kliinisesti merkityksellisen ymmärryksen joukkoistaminen digitaalisen terveyden tutkimuksen edistämiseksi, 447 650 €

Atzeni, Italo: Korkean taajuuden vallankumous kestäville 6G-järjestelmille (HIGH-6G), 447 650 €

Huang, Jianan: Plasmoninen kahden nanoporin tekniikka yhden molekyylin proteiinisekvensointiin (lyhenne: TwoPoreProSeq), 447 650 €

Ala-Aho, Pertti: Systemaattinen virhe aliarvioi lumen merkitystä globaaleille vesivaroille, 447 650 €

Omran, Mamdouh: Teräksen valmistuksen jätteiden kestävä kierrätys yhdistetyllä mikroaaltokäsittelyllä biomassan kanssa, 447 650 €

Tutkijatohtorit 1.9.2022 – 31.8.2025

Nguyen, Khánh: Multimodaalisen oppimisanalytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen yhteisöllisen oppimisen säätelyn tutkimuksessa, 226 552 €

Kohonen-Aho, Laura: Yksilöllisistä kokemuksista kohti sosiaalista virtuaalitodellisuutta: multimodaalisen osallistumisen käytänteiden tarkastelua monille käyttäjille suunnatussa virtuaalitodellisuudessa, 248 341 €

Ferdoush, Md Azmeary: “Anna elää” mutta “laita odottamaan?”: toimettomuuteen pakottaminen pakolaisleireillä ja vastaanottokeskuksissa Bangladeshissa ja Suomessa, 263 925 €

Skarp, Sini: Geneettiset ja molekulaariset mekanismit sydänlihasfibroosin taustalla, 245 296 €

Kemppinen, Julia: Geodiversiteetin vaikutus biodiversiteettiin muuttuvassa ilmastossa, 266 435 €

Pauna, Henri: Kohti terästeollisuuden poltinten tulevaisuutta uudella reaaliaikaisella OES prosessikontrollilla, 226 940 €

Villa, Michele: Korkeampiulotteiset analyyttiset kauppamatkustajan lauseet ja epäsileiden joukkojen Doronsoro-arviot, 231 240 €

Bailey, Hannah: Sade vai lumi? Lisääntyneen arktisen sademäärän lähteiden, nielujen, tilan ja vaikutusten ratkaiseminen jäätiköiden jäämassataseeseen ja maailmanlaajuiseen merenpinnan nousuun, 240 760 €

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023