Vaalimainonta ja -tilaisuuksien järjestäminen Oulun yliopistossa

Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta 2023. Yliopistoyhteisön jäseniä kannustetaan asettumaan ehdolle valtiollisissa vaaleissa, äänestämään sekä osallistumaan aktiivisesti kansalaistoimintaan. Yliopiston toiminnassa on kuitenkin myös vaalien aikana säilytettävä työrauha ja poliittinen neutraalius. Siksi vaalimainonnassa ja vaalitilaisuuksien järjestämisessä on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä.

Yliopiston käytävillä ja aulatiloissa ei ole sallittua järjestää yksittäisten puolueiden tai ehdokkaiden vaalitilaisuuksia. Sen sijaan yliopiston tiloja voi vuokrata yliopiston normaalien tilaisvuokraushinnastojen mukaisesti. Yliopiston sisä- ja ulkotiloissa ei sallita kiinteää poliittista mainontaa tai rakennelmia.

Vaalimainoksia ei saa jakaa yliopiston käytävillä tai aulatiloissa muulloin kuin yliopistoyhteisön järjestämien vaalitapahtumien aikana.

Yliopiston medioissa ei julkaista puolue- tai ehdokasmainontaa. Yliopiston tapahtumakalentereissa voi tiedottaa vain sellaisista vaalitilaisuuksista, joissa eri puolueiden edustajilla on mahdollisuus olla tasapuolisesti esillä. Tällöin on myös kerrottava kuka tilaisuuden järjestää.

Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat ehdokkaat voivat vapaasti esiintyä yksityishenkilönä vaalitilaisuuksissa, mutta he eivät tällöin edusta yliopistoa. Työyhteyksissä vaalimainonta on kiellettyä.

Oulun yliopistossa voi äänestää ennakkoon 22.-24.3. kello 9-18 Linnanmaan kampuksella. Äänestyspaikka on keskusaulassa.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Essi Kiuru

Tilojen varaukset: aulapalvelut@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 16.3.2023