Väitös: Atooppisella ihottumalla yhteys syömishäiriöihin ja muihin psykiatrisiin sairauksiin

Atooppista ihottumaa sairastavilla on suurentunut riski syömishäiriöille, todetaan lääketieteen lisensiaatti Saana Kaupin väitöstutkimuksessa.

Atooppinen ihottuma on maailmanlaajuisesti yleisin ihon tulehduksellinen sairaus. Sitä esiintyy jopa viidesosalla lapsista ja vajaalla kymmenyksellä aikuisista. Sairaus ilmenee vaihtelevan laajuisina ihottumaläiskinä. Taudin keskeinen oire on kutina, joka voi heikentää keskittymistä ja työkykyä sekä unen laatua.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä atooppiseen ihottumaan liittyvistä psykiatrisista ja somaattisista sairauksista, jotka vaikuttavat potilaiden elämänlaatuun ja terveyteen. Aihetta on tutkittu vasta vähän.

Tutkimuksessa havaittiin, että atooppista ihottumaa sairastavilla on kohonnut riski syömishäiriöille erityisesti nuoruusiässä. Suurin riski liittyy bulimiaan. Yhteyttä syömishäiriöiden ja atooppisen ihottuman välillä ei ole aiemmin raportoitu.

Tutkimus osoitti, että ahdistuneisuushäiriö ja masennus ovat yleisimpiä psykiatrisia liitännäissairauksia aikuisilla atoopikoilla. Lisäksi atooppista ihottumaa sairastavilla havaittiin lisääntynyt riski skitsofreniaan, joka on harvinainen mutta vakava mielenterveyden häiriö.

Tutkimuksen mukaan lapsilla atooppinen ihottuma lisää selvästi sekä keliakian että ihokeliakian riskiä. Koska keliakiaa löytyi tutkimusjoukosta vain vähän, lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan. Keliakiaa sairastaa noin 2 % suomalaisista.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusjärjestelmää sekä Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteriä vuosilta 1987–2018. Aineistoon valittiin ne potilaat, joilla oli atooppisen ekseeman eli atooppisen ihottuman diagnoosi.

”Terveydenhuollossa atooppista ihottumaa sairastavat potilaat tulisi kohdata kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon somaattisten ja psykiatristen liitännäissairauksien mahdollisuus”, Kauppi korostaa. Hoidon tavoitteena tulisi Kaupin mukaan olla paitsi taudin hyvä hallinta myös mahdollisimman vähäinen vaikutus potilaan päivittäiseen elämään.

Ihotautien ja allergologian erikoislääkärinä työskentelevä Saana Kauppi väitteli Oulun yliopistossa perjantaina 8. joulukuuta.

Väitöskirja

Lisätietoa väitöksestä

Viimeksi päivitetty: 12.12.2023