Väitös: Henkilöstö unohtuu yrityskaupoissa

Yrityskaupoissa keskitytään yleensä yritysten järjestelmien integroimiseen, kun huomiota pitäisi enemmän kiinnittää ihmisten yhdistämiseen. Yritysten yhdistämisessä avainasemassa on ihmisten luottamuksen saavuttaminen.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa juuri valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan luottamuksellisten ihmistenvälisten suhteiden luominen ostajan ja ostetun yrityksen välille auttaa henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin. Järjestelmämuutosten taustalla olevien syiden avaaminen sekä tuen tarjoaminen tytäryhtiöille paikallisella tasolla auttaa ostavan yrityksen johtoa saavuttamaan ostetun yrityksen henkilöstön luottamuksen ja varmistamaan konsernin menestymisen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Suomalaisista yrityksistä on tullut yhä useammin kansainvälisten yrityskauppojen ostokohteita. Menestyäkseen yrityskaupan jälkeen pääkonttorin on luotava yhtiöiden välille ohjausjärjestelmät eli prosessit ja menetelmät, joilla yrityksen tekemisiä mitataan ja säädellään. Yhdistämiseen lähdetään useimmiten ostajan tavoitteet edellä, mutta yhdistymisprosessia tulisi tarkastella myös ostetun yrityksen henkilöstön näkökulmasta.

KTM Marjo Väisäsen väitöskirja tutkii sitä, kuinka johdon ohjausjärjestelmät voidaan yhdistää tukien henkilöstön integroitumista uuteen yhteisöön. Tutkimus lisää ymmärrystämme etenkin ohjausjärjestelmien yhdistämisen vaikutuksista niitä koskettaviin ihmisiin yrityskaupan tapahduttua.

”Usein vaikuttaa siltä, että kansainvälinen yritys ostaa Suomesta teknologiaa ja innovaatioita, mutta unohtaa että ilman ihmisiä ei synny innovaatioitakaan. Tutkimukseni perusteella voisin sanoa, että yhdistymisprosesseissa tulisi keskittyä myös ihmisten integroimiseen, luottamuksen rakentamisen ja avoimen kommunikaation kautta”, Väisänen toteaa.

Väitöskirjan keskeiset tulokset osoittavat, kuinka yrityskauppatilanteissa ostetun yrityksen työntekijöiden näkemykseen uusista ohjausjärjestelmistä voidaan vaikuttaa siten, että pakottavat prosessit ja menetelmät voivat muuntua mahdollistaviksi työkaluiksi yhdistymisjakson aikana. Tämä vaatii ostajalta aktiivista luottamuksen rakentamista sekä säännöllistä kommunikointia yritysten välillä.

”Avainasemassa on luottamuksellisten ihmissuhteiden luominen ostavan yrityksen ja ostettavan yrityksen avainhenkilöiden välille heti yhdistymisen alkuvaiheessa.”

Ostavan yrityksen tulisi myös tarjota apua ja neuvoja silloin, kun uudet prosessit ja työkalut aiheuttavat ongelmia sekä neuvoa, kuinka ostetun yrityksen henkilöstö parhaiten käyttää uusia järjestelmiä hyödykseen.

”Tutkimuksessa ostetun yrityksen henkilöstö oppi arvostamaan tiukkojen prosessien tuomia etuja. Etenkin tehokkuus, laatu, tarkkuus sekä ennustettavuus nousivat merkityksellisiksi tekijöiksi.”

Tutkimustulokset osoittavat henkilöstön suhtautumisen muuttuvan ”pakottavasta” ”mahdollistavaksi”, vaikka prosesseja tai sääntöjä ei sinänsä muutettu tai ”höllennetty”. Tutkimus paljastaa, että luottamus vaikuttaa keskeisesti henkilöstön näkemyksiin ohjausjärjestelmistä, jotka koskevat niin johdon tarkoitusperiä, järjestelmien kehitysprosesseja kuin järjestelmien päivittäistä käyttöäkin.

Lisäksi väitöskirja tuo esille, kuinka ohjausjärjestelmien yhdistäminen voi toimia tukena yrityskauppojen kohteena olevan henkilöstön sosiaalistamisessa osaksi uutta yhteisöä. Johdon ohjausjärjestelmiä harmonisoidessaan myös pääkonttorin arvot ja sosiaaliset normit välittyvät tytäryhtiön henkilöstölle.

Kauppatieteiden maisteri Marjo Väisänen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 10.6.2022. Laskentatoimen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Mahdollistavat ohjausjärjestelmät kansainvälisissä yrityskaupoissa (Enabling control in post-acquisition integration). Vastaväittäjänä toimii professori Josep Bisbe ESADE Business Schoolista ja kustoksena professori Janne Järvinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa TA105 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/66889301577

Viimeksi päivitetty: 6.6.2022