Väitös: Lisää luotettavuutta lohkoketjuilla liikkuvuuden datapalveluihin

Perinteiset palvelumarkkinat toimivat usein keskitetyn palvelualustan varassa. Tällainen alusta toimii linkkinä palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä, välittää palveluita tehokkaasti ja huolehtii esimerkiksi maksuliikenteestä. Teknisessä mielessä keskittäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta erityisesti vaaditun luottamuksen ja erilaisten tietoturva- ja skaalautuvuusongelmien vuoksi.
. Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Tri Hong Nguyen on työssään perehtynyt lohkoketjuteknologioihin.

Palvelumarkkinoiden alustan hajauttaminen voisi tarjota ratkaisun näihin huolenaiheisiin mahdollistamalla suoran tiedonvaihdon palveluntarjoajien välillä. Toisaalta se tuo kuitenkin mukanaan haasteita luottamuksellisen datan hajautetussa jakamisessa. Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Tri Hong Nguyen on työssään perehtynyt lohkoketjuteknologioihin. Tutkimuksessa selvitetään, miten lohkoketjujen käytöllä saadaan luotua turvallisuutta ja luottamusta hajautetuille palvelumarkkinoille.

Väitöstutkimus keskittyy kompromisseihin, joita on tehtävä, kun halutaan sekä hajauttaa toimintoja että lisätä skaalautuvuutta ja tietoturvallisuutta. Nguyen tutkii erityisesti lohkoketjupohjaisten palvelumarkkinoiden soveltamista älyliikenteen palveluihin kuten liikkuvuuteen palveluna (Mobility as a Service) sekä miehittämättömien lennokkien (Unmanned Aerial Vehicle) ja autonomisten ajoneuvojen datan jakamiseen. Kun kaikki erilaiset liikenneväline- ja liikkumismuodot pyritään tuomaan käyttöön palveluna, vaaditaan luotettavaa tiedonsiirtoa. Siinä lohkoketjuteknologia on keskeisessä roolissa.

Nguyen keskittyy väitöskirjassaan hajautetun tilikirjateknologian keskeisiin osa-alueisiin, kuten järjestelmän suunnitteluun, käyttöönottoon ja luottamuksellisuuteen. Hän esittelee lohkoketjupohjaisen MaaS-järjestelmän palvelumarkkinan kehikon ja käsittelee lohkoketjun mahdollisia käyttötapoja ja siihen liittyviä haasteita hajautetussa datan jakelussa ym. käyttötapauksissa.

”Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan lohkoketjupohjaisten interaktiivisten järjestelmien luottamuksellisuutta nollatiedon argumenttien (zero-knowledge arguments) avulla, vertaillen niiden etuja ja haittoja. Hajautetun autonomisen toiminnan suorituskykyä tarkastellaan lohkoketjuteknologian erilaisten päivityskapasiteettien näkökulmasta. Tutkimuksessa analysoidaan myös lohkoketjupohjaisen palvelumarkkinan käyttöönottoa ja vertaillaan kahta eri lohkoketjualustaa: luvanvaraista ja luvatonta. Lisäksi vertaillaan lohkoketjualustojen suorituskykyä ja esitellään tekniikkakehystä alustan valintaan”, Oulun yliopistossa väittelevä Tri Hong Nguyen selittää.

Maisteri Hong Tri Nguyen väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 29.11. Tietotekniikan väitöskirjan suomennettu otsikko on Hajautetun palvelumarkkinan lohkoketjuun perustuvat mahdollistajat, haasteet, ja ratkaisut (A Transition Towards Decentralized Service Market: Blockchain-based Enablers, Challenges, and Solutions). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Hong-Linh Truong Aalto-yliopistosta ja kustoksena dosentti Susanna Pirttikangas Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa kello 12 Linnanmaalla salissa L10.

Väitöksen tiedot

Linkki väitöskirjaan

Viimeksi päivitetty: 27.11.2023