Valaistus vaikuttaa viihtymiseen sisällä ja ulkona - vastaa kyselyyn valaistussuunnittelun koulutustarpeista

Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo-hanke kerää tietoa valaistussuunnittelun koulutustarpeista ja alan työllistymisnäkymistä Suomessa.

Edellisen kerran tietoa kerättiin syksyllä 2019. Kyselyaineisto vaikutti osaltaan siihen, että OSAaValo -hanke käynnistyi ja Suomessa ainutlaatuista valaistussuunnittelun koulutusta pilotoitiin 2020–2022 vuoden kestävinä, monialaisina täydennyskoulutusopintoina (60 op). Koulutus tutustutti opiskelijat kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antoi monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.

Hankkeen pian päättyessä uusi tilannekatsaus on tarpeen. Kyselyaineistoa hyödynnetään alan koulutuksen jatkon suunnittelussa ja edelleen kehittämisessä. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 - 15 minuuttia. Vastausaikaa on 2.12.2022 asti. Linkki kyselyyn:

https://forms.gle/YQLhVm4hG4Pst79f9

OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanke (2019 - 2022) on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Lisätietoa kyselystä ja hankkeesta: Henrika Pihlajaniemi, henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi; https://www.oulu.fi/fi/projektit/osaavalo-valaistusosaaminen-pohjoisen-vetovoimana

Viimeksi päivitetty: 25.11.2022