Vesistötutkimuksen osaamiskeskuksen tavoitteena on turvata Suomen vesivarat

Arvokkaiden vesivarojemme tulevaisuuden haasteita pyritään ratkaisemaan uudella yhteistyöllä. Uudessa kansallisessa vesistötutkimuksen osaamiskeskuksessa Oulun yliopisto vahvistaa erityisesti hydrologista ja mallinnusosaamista.
Virtauksen mittaamista Oulankajoella veneessä olevilla laitteilla
Virran mittaamista Oulankajoella

Uusi vesistötutkimuksen osaamiskeskus (Freshwater Competence Centre) kehittää vesistötutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja sekä huipputason osaamista Suomessa ja kansainvälisesti. Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostaman keskuksen tavoitteena turvata vesivarat ja vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Freshwater Competence Centre –osaamiskeskukseen kuuluvat Turun ja Oulun yliopistot sekä Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Mukana on myös 15 vesialan yritystä. Osaamiskeskus kutsuu kaikki vesistötutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, yritykset ja verkostot yhteistyöhön.

”Jokaisella partneriorganisaatiolla on oma erikoisalansa vesistöihin liittyen. Vaikuttavat kokemukset yhteisistä tutkimusprojekteista kannustivat organisaatioita kehittämään yhteistyötä pidemmälle ja perustamaan yhteisen osaamiskeskuksen, joka pyrkii ratkaisemaan arvokkaiden vesivarojemme tulevaisuuden haasteita”, kertoo osaamiskeskuksen johtaja Petteri Alho Turun yliopistosta. Osaamiskeskusta rahoittaa pääasiassa Suomen Akatemia projektirahoituksien kautta.

Uudessa yhteistyössä Oulun yliopisto keskittyy pohjoisten alueiden vesistötutkimukseen ja kehittää uusia mittaus- ja mallinnusmenetelmiä. ”Tutkimme mitä vedelle tapahtuu valuma-alueella laadun ja määrän osalta. Eri mittausmenetelmien, uudenlaisen mittausteknologian ja numeerisen mallinnuksen yhdistäminen mahdollistaa veden ja ravinnekierron kokonaisvaltaisen ymmärtämisen sekä ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutusten ennustamisen”, Oulun yliopiston apulaisprofessori Hannu Marttila kertoo.

”Asiantuntemuksemme koko valuma-alueen kattavissa hydrologisissa analyyseissa etenkin hydrologisen mallinnuksen, veden laadun jatkuvan mittauksen sekä veden stabiilien isotooppien osalta vahvistaa koko osaamiskeskusta”, Marttila jatkaa.

Uudessa osaamiskeskuksessa selvitetään muun muassa ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutuksia valuma-alueisiin ja tutkitaan ekosysteemipohjaisia ratkaisuja vesistöjen hoidossa. Tutkijat aikovat rakentaa Oulankajoen, Tenojoen ja Vantaanjoen valuma-alueille digitaaliset kaksoset, joiden avulla virtavesistöjen virtaamista ja vedenlaatua on mahdollista tutkia uuden sukupolven keinoin. Yhteisvoimin myös kehitetään kattavaa osaamista erilaisiin vesistöihin liittyen, soiden ja pohjavesien tutkimuksesta aina virtavesien dynamiikkaan.

Osaamiskeskus myös hankkii ja rakentaa yhteisiä tutkimuslaitteistoja, jotka koostuvat esimerkiksi viimeisimmästä vedenalais- ja pintasensoriteknologiasta sekä mittalaiteverkostoista. Lisäksi kehitetään tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemiä.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024