Vetytutkijoilta hallitusneuvotteluihin: Suomen menestys vetykilpailussa vaatii osaajia ja tutkimusinnovaatioiden kiihdyttämistä

Suomella on erinomaiset edellytykset menestyä kansainvälisessä vetykilpailussa, jos vetyosaajien ja -innovaatioiden lisäämistä kiihdytetään hallitusohjelmassa 2023–2027. Myös hiilidioksidipäästöjen radikaali vähentäminen vaatii siirtymää kohti vetytaloutta.

Vetytalous nousee tulevaisuudessa osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä. Vetytaloudessa on odotettavissa tiukka kansainvälinen kilpailu eri teknologioiden välillä, ja valmisteilla on tuhansia vetyhankkeita Euroopassa ja kansainvälisesti.

Vetykilpailussa keskeisiä seurattavia kohdemaita ja yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Pohjoismaat, Saksa ja USA. Vetysiirtymän toteutus edellyttää joustavaa ja nopeaa kaavoitusta sekä luvitusta koko arvoketjun investoinneille. Paremmin ennakoitava EU-sääntely vähentää teollisiin investointeihin liittyvää riskiä.

Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa myös vetysiirtymässä. Suomen vetytutkimusfoorumin mukaan menestyminen vetysiirtymässä vaatii suunnitelmallista panostamista myös tulevassa hallitusohjelmatyössä.

Vaadittavat toimenpiteet:

• ohjelmaluonteinen pitkäjänteinen rahoitus osaajien kouluttamiseksi kaikilla koulutusasteilla

• vetysiirtymän tutkimusinfrastruktuurin ja datan käytön systemaattinen kansallinen kehittäminen

• kansainvälinen (erityisesti pohjoismainen) tutkimusyhteistyö vetysiirtymässä

• tutkimus-investointi-syklien tukeminen ja kiihdyttäminen sekä investointiriskien vähentäminen tiiviimmällä yhteistyöllä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä

Huomioitavat kokonaisuudet:

• osaamiseen panostaminen koko vetyarvoketju huomioiden (vihreä sähkö, vedyn monimuotoinen tuotanto, siirto ja jakelu sekä vedyn käyttö eri sovelluksissa)

• systeemitason merkitys tehokkaassa, turvallisessa ja joustavassa energia-siirto-varastointi-toimitusketjussa

• lisäarvotuotteet (kuten vetypohjaiset vihreät polttoaineet ja kemikaalit) vetysiirtymän keskiössä hyvinvoinnin lisäämisessä Suomeen

• energiasiirtoinfrastruktuuri

Vaadittavat edellytykset vetysiirtymän hyötyjen kotiuttamiseksi Suomeen:

• monialaisten osaajien koulutus huomioiden niin kansalliset kuin kansainväliset osaajaresurssit

• uusimman teknologian hyödyntäminen Suomen teollisissa investoinneissa koko arvoketjussa

• vetysiirtymän teknologiakehitys ja -tuotanto Suomessa

Suomen vetytutkimusfoorumi on keskeisten tutkimus- ja koulutustoimijoiden perustama yhteisö. Foorumi edistää suomalaista vetyosaamista yhteisillä toimintasuunnitelmilla ja tulevaisuusvisioilla sekä edustaa akateemisia toimijoita muiden vetytoimijoiden rinnalla.

Suomen vetytutkimusfoorumissa (Hydrogen Research Forum Finland) mukana ovat Aalto Yliopisto, LUT-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Åbo Akademi, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Oulun yliopisto, joka aluksi koordinoi foorumin toimintaa.

Vetytutkimusfoorumin puolesta,

Oulun yliopisto, Timo Fabritius, professori, Suomen vetytutkimusfoorumin koordinaattori

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024