Tulevaisuuden vetytalous ja kestävä terästuotanto

Oulun yliopisto on yksi tärkeimmistä vetytutkimuksen keskuksista Suomessa. Poikkeuksellisen kokonaisvaltainen näkemys vetytulevaisuuteen pohjautuu Oulun yliopiston monitieteisyyteen: fysiikan, kemian, kemiantekniikan, ympäristötekniikan, prosessimetallurgian ja materiaalitekniikan tekemällä yhteistyöllä pyritään ratkaisemaan vetysiirtymän haasteet vedyn tuotannossa, terästeollisuuden prosessien kannalta sekä vedyn varastoinnin ja kuljetuksen osalta.
Laboratoriokokoinen valokatalyysireaktori

Vetysiirtymä voi ratkaista maailman energiatarpeet

Vety on maailman yleisin alkuaine. Sitä voidaan tuottaa puhtaasti ja käyttää energiana päästöttömästi. Vedyn avulla voidaan myös varastoida ja siirtää energiaa, ja vety on myös teollisuuden raaka-aine. Vedyn palamisesta ei synny hiilidioksidipäästöjä, vaan ainoastaan energiaa ja vettä. Vedyn avulla voidaan korvata fossiiliset polttoaineet, ja vetysiirtymä tarjoaa mahdollisuuden puhtaan energian käyttöön maapallolla.

Vetytalous nähdään tulevaisuudessa nousevan osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä.

Tutkimusteemat

Oulun yliopiston vetytutkimus nojaa sekä syvälliseen perustutkimukseen että laajaan soveltavaan tutkimukseen, joita edistetään kymmenissä tutkimushankkeissa. Oulun yliopiston vetytutkimuksessa painottuu erityisesti puhtaiden vedyn tuotantoteknologioiden edistäminen sekä vedyn hyödyntäminen terästuotannossa, ja samoin terästen kehittäminen vedyn varastointia ja siirtoa varten. Lisäksi kehitetään vedyn hyödyntämismenetelmiä esimeriksi kemianteollisuudessa, energiantuotannossa ja liikenteessä sekä uuteen vetytalouteen sopivia liiketoimintamalleja.

Yhteystiedot

Oulun yliopistossa vetytutkimusta edistää suuri joukko tutkijoita usealla eri alalla.

Vedyn hyödyntäminen terästuotannossa: professori Timo Fabritius

Vedyn puhtaat tuotantoteknologiat: professori Marko Huttula

Sinua voisi kiinnostaa myös