Vielä ehdit vaikuttaa kampusvisioon

Kampusvisiotyöryhmän toukokuussa avaama kysely on vielä avoinna koko yliopistoyhteisölle, ja vastausaikaa on pidennetty 26.6.2022 saakka.

Visiotyöryhmä on kokoontunut kevään mittaan yhteensä neljä kertaa. Ryhmässä on käyty paljon keskustelua tulevaisuuden yliopistosta ja pohdittu erilaisia tulevaisuuden näkymiä. Työskentelyssä on pohdittu laajasti erilaisia Oulun yliopistoon vaikuttavia muutosvoimia ja ennakoitu monia näkökulmia tulevaisuuden kampukseen liittyen.

Ryhmässä luonnostellaan yliopistolle kampusvisio toiminnan kokonaiskuvan tasolla. Hallituksen toimeksiannon mukaisesti kampuksen täsmällinen sijainti ei ole kampusvisioryhmän työpöydällä. Tavoitteena on pohtia mitä tulevaisuuden yliopistolta tarvitaan.

Lisäksi työryhmän puheenjohtaja Lotta Leinonen on tavannut yliopiston hallituksen keskuudestaan valitsemaa pienempää visioryhmää. Tapaamisessa käytiin läpi yliopistoyhteisölle avoinna olevan kyselylomakkeen kysymyksiä ja ryhmän työskentelyn etenemistä sekä vaihdettiin ajatuksia kampustyöhön liittyen, jotta visiosta saataisiin mahdollisimman hyödyllinen hallituksen työskentelyn tueksi.

Kampusvisiotyöryhmän toukokuussa avaama kysely on vielä avoinna koko yliopistoyhteisölle, ja vastausaikaa on pidennetty 26.6.2022 saakka. Tähän mennessä kyselyyn on vastannut noin 300 henkilöä ja 20 ryhmää. Kampusvisiotyöryhmä toivoo vielä lisää vastauksia, jotta se saisi mahdollisimman kattavan kuvan yhteisön tarpeista tulevaisuudessa. Vastauksien saamista on vahvistettu pyytämällä vastauksia eri yhteisöistä, ja varsinkin tiedekunnista vastauksia on saatu kattavasti myös eri toimielimiltä.

Vastaa ja vaikuta Oulun yliopiston tulevaisuuden visioon 26.6. mennessä tämän linkin kautta (pääset vastaamaan Oulun yliopiston tunnuksilla).

Oulun yliopiston kampusvisiotyöryhmä

Tiedustelut: lotta.leinonen (at) oyy.fi

Viimeksi päivitetty: 27.6.2022