Yhteishaku alkaa, Oulun yliopisto lisää aloituspaikkoja useille aloille

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona 17.3. Oulun yliopistoon on yhteishaussa lähes 2800 aloituspaikkaa. 

Oulun yliopistossa on yhteishaussa 17.3–31.3. haettavana yhteensä 2755 aloituspaikkaa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Opiskelupaikkoja on tarjolla kaikilla yliopiston koulutusaloilla: luonnontieteet ja matematiikka, teknilliset tieteet ja arkkitehtuuri, tieto- ja viestintäteknologia, lääke- ja terveystieteet, biotieteet, kauppatieteet, humanistiset tieteet ja kasvatustieteet.

Uusia hakukohteita ovat viisivuotinen psykologian tutkinto-ohjelma sekä varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen johtava monimuotokoulutus.

Oulun yliopistoon uusista opiskelijoista yli puolet valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan ulkopuolelle jäävät ainoastaan arkkitehtuuri ja musiikkikasvatus, joissa hakijan soveltuvuutta mitataan jatkossakin soveltuvuuskokeilla.

Yliopiston tavoitteena on, että valituista hakijoista vähintään 70 prosenttia on ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021, ja ne ovat luettavissa Omassa Opintopolussa.

Erityisesti ICT-opiskelijoita kaivataan, myös avoimen väylän paikkoja lisätty

Oulun yliopistossa aloituspaikkoja eri aloille on lisätty vuodelle 2021 yhteensä 410. Esimerkiksi tietotekniikkaan valitaan 100 hakijaa, tietojenkäsittelyyn 150, elektroniikkaan ja tietoliikenteeseen 85 sekä terveystieteisiin, 20 hakijaa.

”Osaajapula ICT-aloilla jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, ja yritysten työvoimatarve tukee päätöstä kasvattaa opiskelijoiden määrää”, sanoo dekaani Jukka Riekki tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta. ICT-osaajien rekrytointitarve Pohjois-Pohjanmaalla on vuositasolla noin 2000–3000 henkilöä, ja koko maan tarve noin 13 000 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston arvion mukaan.

Myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi. Uusia avoimia väyliä maisteriopintoihin on alkavassa yhteishaussa useilla eri aloilla, kuten tietojenkäsittelytiede, ympäristötekniikka sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Lisäksi avoimen väylän kautta auki olevien paikkojen määrää on lisätty monilla aloilla, esimerkiksi kauppatieteissä ja logopediassa.

Yliopistot järjestävät valintakoetilaisuudet tarkoin turvallisuusjärjestelyin

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa (uutinen 15.3.2021). Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne, ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille. Lue lisää valintakokeiden turvallisuusjärjestelyistä.

Hakutietoa, inspiraatiota ja tukea valintoihin Oulun yliopiston verkkosivuilta.

Hakutietoa, inspiraatiota ja tukea valintoihin verkkotapahtumista

Lisätietoa Oulun yliopiston koulutuksiin hakemisesta, esim. valintamenettelystä, pääsyvaatimuksista ja valintakokeista saat hakijapalveluista sekä sähköpostilla osoitteesta hakijapalvelut(a)oulu.fi.

Ke 17.3. klo 17 Hae Oulun yliopistoon pop-up-sarja käynnistyy, aluksi esitellään tekniikan aloja, ja jatkossa vuorollaan monet muut.

Ke 17.3. klo klo 9–20 Oulun yliopisto mukana Hae korkeakouluun -messujen chatissä. Hakijoiden kysymyksiin vastaamassa on lääketieteen, ruotsin kielen ja tuotantotalouden opiskelijoitamme.

To 18.3. klo 15.00 En ole vielä löytänyt omaa alaani, mitä teen? Kevään 2021 yhteishaku lähestyy. Vielä on aikaa tehdä rauhassa valistuneita tulevaisuuden suunnitelmia: oma kiinnostuksen kohde on aina hyvä lähtökohta. On hyvä muistaa, että unelmien ala tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa, eikä mikään valinta määritä koko loppuelämää. Näistä aiheista ja opintojen aikana saaduista uusista oivalluksista keskustelemassa Oulun yliopiston opiskelijoita.

Ke 24.3. klo 15.00 Millaista opiskelu Oulun yliopistossa on? How is it to study at the University of Oulu? Kaksikielisessä lähetyksessä eri alojen opiskelijat kertovat omista kokemuksistaan aiheesta, joka mietityttää suurta osaa yliopisto-opintoja harkitsevia hakijoita: mitä yliopisto-opinnot vaativat, ehtiikö opiskellessa tehdä muuta? Kuinka paljon opintoja on englanniksi? Näihin kysymyksiin ovat vastaamassa logopedian opiskelija Laura Reunanen, Biomedical Engineering -ohjelman opiskelija Liubov Lonishin ja Wireless Communications and Engineering -ohjelmassa opiskellut Oulun yliopiston alumni Ahnaf Ahmad.

To 25.3. klo 15.00 Viime hetken vinkit ja Plan B. Yhteishaku päättyy 31.3.2021 klo 15.00. Tule mukaan kuulemaan parhaita vinkkejä hakuun, pääsykokeisiin tai todistuspistevalintaan valmistautumiseen. Haku on jännittävää aikaa, mutta hyvällä valmistautumisella ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtimalla jännitystä ja suorituspaineita voi vähentää. Usein keinot ovat yksinkertaisempia kuin voisi kuvitella. Viime hetken vinkeistä ja avoimen väylän mahdollisuuksista keskustelemassa logopedian opiskelija Emilia Tukiainen ja avoimen väylän edustaja Diana Yletyinen.

Viimeksi päivitetty: 16.3.2021