Yliopisto tukee yhteisön hyvinvointia globaaleissa kriisitilanteissa

Monikulttuurisessa yliopistoyhteisössämme globaalit sota- ja konfliktitilanteet koskettavat laajasti. Konfliktit ovat erittäin vaikeita ja ahdistavia erityisesti niille opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille, joilla on yhteyksiä kriisialueille. Viimeisimpänä Gazan kestämätön tilanne on aiheuttanut syvää huolta yhteisössämme. Tuomitsemme väkivaltaisuudet, sotarikokset ja ihmisoikeusloukkaukset. Toivomme rauhanomaisia ratkaisuja maailmalta meillekin säteileviin konflikteihin.

Yliopiston tulee tarjota turvallinen ympäristö kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle heidän taustoistaan riippumatta. Ymmärrämme globaalien kysymysten käsittelemisen tärkeyden ja kannustamme yhteisömme jäseniä avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun. Islamofobia, antisemitismi, rasismi ja muut syrjinnän muodot eivät ole hyväksyttäviä missään tilanteissa yliopistossamme.

Yliopisto on tutkimukseen ja opetukseen keskittyvä instituutio, joka yhtyy Suomen valtion tai Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin kannanottoihin geopoliittisissa konflikteissa. Rauhoitamme yliopiston yleiset tilat mielenilmauksilta, iskulauseilta ja plakaateilta. Myöskään yliopiston viralliset viestintäkanavat eivät välitä geopoliittisiin konflikteihin liittyviä sisältöjä. Näin toimimalla kunnioitamme yliopistoyhteisömme ajattelun monimuotoisuutta sekä tuemme kampuksen opiskelu- ja työrauhaa.

Haluamme tukea yhteisömme hyvinvointia ja vastata ajankohtaisiin huoliin ja tarpeisiin. Viime vuosina yliopisto on järjestänyt yhteisötilaisuuksia Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, Iranin levottomuuksien, Turkin ja Syyrian maanjäristysten sekä Gazan sodan johdosta. Yhteisötilaisuuksien tarkoitus on tukea opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia kriisitilanteissa. Vertaistukeen perustuvia tilaisuuksia voidaan järjestää uusille kriisien koettelemille ryhmille myös jatkossa. Yhteisötilaisuudet eivät korvaa terveydenhuollon tai mielenterveyden palveluita tai neuvontaa, mutta tarjoavat nopeasti järjestyvän ensiavun yllättäviin, yhteisöä koskeviin kriisitilanteisiin.

Opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten käytettävissä on useita erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita:

Yhteisötilaisuudet (henkilöstö ja opiskelijat), Kaisa Karhu (kaisa.karhu@oulu.fi)
Mehiläinen (henkilöstö), lisätiedot intranet Patiossa
Auntie - mielen hyvinvoinnin palvelu (henkilöstö), lisätiedot intranet Patiossa
YTHS (opiskelijat) +358 46 710 1073
Yliopistopastori Ari Savuoja (henkilöstö ja opiskelijat) +358 40 524 5919 / yliopistopastori@oulu.fi
Oulun kriisikeskus +358 44 3690 500
Mieli ry kriisipuhelin +358 9 2525 011
Oulun yliopistollinen sairaala, päivystysapu 116 117

Viimeksi päivitetty: 23.4.2024