Yliopistokollegio pyytää lisää ehdotuksia hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi 10.5. mennessä

Keiden ulkopuolisten henkilöiden tulisi sinun mielestäsi olla Oulun yliopiston hallituksessa?

Oulun yliopiston hallituksen neljän ulkopuolisen jäsenen toimikaudet päättyvät viimeistään vuoden 2023 lopussa. Yliopistokollegio nimeää yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet 31.12.2025 päättyvälle toimikaudelle. Yliopistokollegio pyytää nyt koko yliopistoyhteisöä täydentämään aiemmin tehtyjä ehdotuksia koskien yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä eli henkilöitä, jotka eivät ole yliopiston henkilökuntaa tai opiskelijoita.

Erityisesti toivotaan ehdotuksia henkilöistä, joilla on näkemystä yliopiston sivistystehtävän toteuttamisesta, kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Aiemmin lähetettyjä ehdotuksia ei tarvitse lähettää uudestaan. Yliopistokollegio hyödyntää ehdotuksia valintaa tehdessään. Yliopistokollegio nimittää yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet.

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta (Yliopistolaki 15§).

Ehdotukset tehdään nimettömänä, eikä kollegio käsittele ehdottajien henkilötietoja. Kollegio ei käsittele epäasiallisia tai arkaluontoisia tietoja sisältäviä ehdotuksia

Jätä ehdotuksesi 10.5.2023 mennessä

Viimeksi päivitetty: 4.5.2023