Yliopistokollegio vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Oulun yliopiston kollegio on kokouksessaan 12.5.2023 vahvistanut vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättänyt myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Yliopiston hallitus on aiemmin hyväksynyt Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen, jonka mukaan yliopiston tulos oli vuonna 2022 lähes 38 miljoonaa euroa tappiollinen. Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Yliopistokollegio pitää tärkeänä yliopiston toiminnan kokonaisvaltaista kuvaamista toimintakertomuksessa. Esimerkiksi opiskelijoiden lukumäärää koskevat tiedot mahdollistaa paremmin tuloksellisuuden kehittymisen arvioinnin.

Yliopistokollegio kiinnittää erityistä huomiota hallinnon avoimuuden toteutumiseen mm. hallituksen kokousdokumentaation osalta. Dynasty-tietopalvelujärjestelmää tulisi kehittää niin, että kokouspöytäkirjojen ohella niiden liitteet ovat näkyvissä.

Yliopiston hallitus on esittänyt Oulun yliopiston johtosääntöön muutoksia ja pyytänyt yliopistokollegiolta lausuntoa muutosehdotuksista. Kollegio on toimittanut hallitukselle lausunnon määräaikaan mennessä.

Yliopistokollegion kokoonpano, tehtävät ja pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty: 12.5.2023