Yliopiston eettisen toiminnan periaatteet – hyvinvoiva ja vetovoimainen yliopistoyhteisö

Oulun yliopisto on aloittanut keväällä 2023 eettisten toimintaperiaatteiden määrittelyä (ns. code of conduct -hanke). Eettisillä toimintaperiaatteilla selkeytämme henkilöstölle ja opiskelijoille sisäiset toimintalinjauksemme, odotukset arjen tilanteissa käyttäytymiselle ja kokoamme yhteen meitä koskevat säännöt ja määräykset.

Samalla viestimme yhteistyökumppaneille ja muille osapuolille sitoutumisemme toimintaamme koskeviin periaatteisiin, jotka pohjautuvat arvoihimme ja meitä koskeviin määräyksiin. Lähtökohtana on aina ihmisten keskinäinen kunnioitus, ja yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista käyttäytymistä. Työllä tarkennetaan hyväksyttävän käyttäytymisen ja toiminnan säännöt Oulun yliopistossa.

Onnistuneen hankkeen myötä saamme muodostettua yhteisesti hyväksytyt toimintaohjeet, jotka luovat selkeyttä, edistävät terveellistä työilmapiiriä ja hyvinvointia, ehkäisevät konflikteja, edistävät tasa-arvoisuutta ja syrjimättömyyttä sekä suojaavat yliopiston mainetta. Hankkeessa määritellyt eettiset toimintaohjeet toimivat jatkossa perustana koko yliopistoyhteisön ammattimaiselle ja eettiselle toiminnalle. Tavoitteena on, että eettiset ohjeet muuttuvat osaksi jokaisen yliopistolaisen arkea. Jotta toimintaperiaatteet tulevat kaikille varmasti tutuiksi, suunnittelemme hankkeen myötä henkilöstölle ja opiskelijoille myös koulutusta.

Organisoituminen ja osallistaminen

Tämä hanke on yliopistolle ja koko sen monimuotoiselle yhteisölle erittäin tärkeä. Syksyn 2023 aikana kutsumme niin henkilöstömme kuin opiskelijamme pohtimaan ja laatimaan yhteisiä eettisiä periaatteita.

Hankkeelle nimetään projektiryhmä, jonka tehtävänä on valmistella hankkeen käytännön työvaiheita projektipäällikön tukena (mm. lähestymistavan valinta projektin eri vaiheisiin (valmistelu, toteutus, seuranta)) sekä sisällön muotoilu henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamisen jälkeen. Lisäksi projektiryhmä aktivoi ja tiedottaa oman tiedekunnan ja yksiöiden henkilöstöä hankkeesta. Tiedekunnat ja yksiköt tulevat saamaan myöhemmin erillisen nimeämispyynnön. Hankkeella tulee olemaan lisäksi ohjausryhmä, jonka tehtävänä on projektin tavoitteen määrittely, projektisuunnitelman hyväksyminen, projektin resursointi ja aikataulutus. Ohjausryhmä nimetään lähiaikoina.

Osallistuthan sinäkin syksyllä 2023 yhteisten periaatteiden luomiseen.

Viimeksi päivitetty: 21.6.2023