Yliopistot keräävät työelämätietoa valmistuneilta

Syksyllä 2022 hieman yli 18 000 yliopistosta valmistunutta saa vastattavakseen valtakunnallisen uraseurantakyselyn. Kysely lähetetään vuonna 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja vuonna 2019 valmistuneille tohtoreille.
Uraseurantakyselyä on tehty vuodesta 2004 alkaen ja sen toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto Aarresaari. Uraseurantakyselykierros on käynnissä 3.10.–12.12.2022.

Vastaamalla kyselyyn kehität koulutusta ja uraohjausta yliopistoissa

Uraseurantakysely tuottaa yliopistoille kattavaa tietoa valmistuneiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehittymisestä sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään monipuolisesti koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa. Kyselyyn vastaamalla annat arvokasta tietoa työelämästä ja autat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita urasuunnittelussa.

Jokaisella vastauksella on myös rahallinen painoarvo. Vuodesta 2021 lähtien uraseurantakysely on sidottu yliopistojen rahoitusmalliin ja kyselyn tuloksilla on suora vaikutus yliopistojen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan rahoitukseen. Rahoituksen määrään vaikuttavat vastausaktiivisuus sekä rahoitusmalliin sidottuun kysymyksiin annetut pisteet. Uraseurantakyselyn tuottama rahoitus kaikille yliopistoille yhteensä on vuonna 2023 lähes 36 miljoonaa euroa.

Valmistuneita lähestytään loka- ja marraskuussa tekstiviestillä tai kirjeitse. Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Kyselyyn voi vastata 12.12.2022 saakka, ja tulokset julkaistaan vuonna 2023.

Yliopistoista valmistuu akateemisia asiantuntijoita

Uraseurantakyselyiden mukaan tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus. Muita tärkeitä taitoja ovat yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Näitä keskeisiä akateemisia asiantuntijataitoja tarvitaan useimmissa työtehtävissä - alakohtaisesti työn osaamistarpeet voivat vaihdella.

Yliopistosta valmistuneista 87 prosenttia on tyytyväisiä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa. Tyytyväisyyttä kuvaa myös se, että 89 prosenttia vastaajista suosittelisi yliopistokoulutustaan muille.

Tutustu uraseurantakyselyn tuloksiin

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta. Töissä.fi-verkkopalvelu tukee hakijoiden ja valmistuneiden urasuunnittelua. Sieltä on löydettävissä laaja kokoelma esimerkkejä ammattialoista ja ammattinimikkeistä sekä niihin liittyviä uratarinoita.

Linkit tuloksiin

Lisätietoa:

Miia Narkaus ja Angela Suorsa, career(at)oulu.fi

Lue lisää Oulun yliopiston uraseurannasta Valmistuneet työssä -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 28.10.2022