Alkoholin käytön ja polygeenisen riskin yhteys kognitioon skitsofreniassa, skitsoaffektiivisessa häiriössä, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja keski-ikäisessä syntymäkohortissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

LUENTOSALI 1, PT1 108, Neurotieteen tutkimusyksikkö, Peltolantie 17, rakennus PT1, FIN-90220, Oulu, Suomi.

Väitöksen aihe

Alkoholin käytön ja polygeenisen riskin yhteys kognitioon skitsofreniassa, skitsoaffektiivisessa häiriössä, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja keski-ikäisessä syntymäkohortissa.

Väittelijä

Tohtorikoulutettava Atiqul Mazumder

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Soili Lehto, Oslon yliopisto, Norja

Kustos

Professori Juha Veijola, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Psykoosipotilaiden alkoholin käytön yhteys kognitiivisiin toimintoihin.

Itseraportoitu alkoholinkäyttö ei liittynyt skitsofreniapotilaiden tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden heikentyneisiin kognitiivisiin toimintoihin. Toisaalta psykoosipotilaiden alkoholidiagnoosi oli yhteydessä heikentyneeseen kognitioon. Skitsofreniapotilaiden tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden geneettinen alttius alkoholin riskikäytölle ei ollut yhteydessä kognitioon.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia alkoholinkäytön, alkoholidiagnoosin ja geneettisen alttiuden yhteyttä kognitioon psykoosipotilailla. Tutkimukseen osallistui 10 417 psykiatrista potilasta, joilla oli skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön kliininen diagnoosi.

Tutkimuksen tulosten mukaan kohtuullinen alkoholin käyttö ei ehkä haittaa psykoosipotilaiden kognitiivista toimintaa. Löydöksiä tulee kuitenkin tulkita varovasti, eikä niistä voi vetää kliinisiä johtopäätöksiä ennen kuin tutkimustulokset on voitu toistaa muissa tutkimuksissa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023