GDAP1: Perinnöllisten polyneuropatioiden tarkastelu rakennebiologisesta näkökulmasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, sali F101

Väitöksen aihe

GDAP1: Perinnöllisten polyneuropatioiden tarkastelu rakennebiologisesta näkökulmasta

Väittelijä

FM Aleksi Sutinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Protein and structural biology

Oppiaine

Biochemistry

Vastaväittäjä

Professori Julia Edgar, Glasgown yliopisto

Kustos

Professori Petri Kursula, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

GDAP1 proteiinin rakennebiologinen tarkastelu ja sen suhde Charcot-Marie-Toothin tautiin

Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin GDAP1 proteeinin rakenteellisia ominaisuuksia. GDAP1 on kalvoproteiini, joka esiintyy hermosolujen mitokondrioiden ulkokalvolla. Sen tiedetään ohjaavan mitokondrioiden toimintaa ja osallistuvat niiden jakaantumiseen. Mutaatiot GDAP1 geenissä johtaa tunnettuun Charcot-Marie-Toothin tautiin, jonka johdosta hermoslujen toiminta alenee. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia käyttäen rakennebiologisia menetelmiä, kuten röntgen kristallografiaa ja pienkulma röntgensirontaa GDAP1:n ja sen tautimutaatioista johtuvia muutoksia ja selvittää proteiinin toimintamekanismia.
Viimeksi päivitetty: 16.10.2023