Jokien virtausjärjestelmän menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Pohjoismaissa keskittyen joen jäänmurtumistapahtumiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L3 Lapinsali, Oulun Yliopisto

Väitöksen aihe

Jokien virtausjärjestelmän menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Pohjoismaissa keskittyen joen jäänmurtumistapahtumiin

Väittelijä

tekniikan maisteri Abolfazl Jalali Shahrood

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka

Oppiaine

Kylmän ilmaston hydrologia

Vastaväittäjä

Tutkimusprofessori Hung Tao Shen, Clarksonin yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Ali Torabi Haghighi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Jäätävien jokien muutokset Pohjoismaissa: Takaisin ja eteenpäin

Tässä tutkielmassa sukellamme arktisten jokien maailmaan, jolloin niiden käyttäytymistä on helppo ymmärtää. Tavoitteenamme on ymmärtää paremmin, miten nämä joet käyttäytyvät ajan mittaan, erityisesti kun kyse on pohjoisen jokien jäätymistapahtumista. Tutustuimme tarkemmin siihen, miten nämä joet muuttuvat vuodesta toiseen, analysoimalla 100 vuoden tietoja noin 30 eri jokiasemalta. Tutkimme kaikkea siitä, milloin vedenkorkeus on matalalla ja milloin erittäin korkealla, miten jää muodostuu ja sulaa ja miten jokien muoto muuttuu ajan myötä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa ympäristöön. Tutkimuksemme osoittaa uusia asioita arktisista joista, kuten miten jää sulaa, kun veden virtaama nousee eri vuosina. Kehitimme tavan selvittää, milloin jokien jää alkaa sulaa, etsimällä automaattisesti sen sulamisajankohdan päivittäisistä vedenvirtausdiagrammeista. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, miten ilmastonmuutos vaikuttaa arktisen alueen jäisiin jokiin.
Huomasimme, että lämpötila ja jokien jää ovat yhteydessä toisiinsa, ja kehitimme työkalun, jolla löydetään tarkka aika, jolloin lämpötila siirtyy jäätymisjaksolta sulamisjaksolle, ja tutkimme tämän siirtymän vaikutusta arktisten jokien jään käyttäytymiseen. Tutkimuksemme osoittaa, että nämä muutokset arktisissa joissa voivat kertoa meille paljon ilmastonmuutoksesta. Tuloksemme osoittavat, että ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen todella vaikuttavat arktisiin jokiin. Näemme suuntauksia veden virtauksen muutoksissa 100 vuoden aikana, ja tämä on merkki ilmastonmuutoksesta.
Viimeksi päivitetty: 26.10.2023