Kollageeni XVIII munuaisen kehityksessä ja toiminnassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali 101A, Aapistie 5A. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64103193472

Väitöksen aihe

Kollageeni XVIII munuaisen kehityksessä ja toiminnassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Mia Rinta-Jaskari

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, ECM ja hypoksia

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Satu Kuure, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kollageeni XVIII säätelee munuaisen kehitystä ja toimintaa

Väitöstutkimus paljasti soluväliaineen tyvikalvoon kuuluvan proteiinin, kollageeni XVIII:n, olevan keskeinen normaalille munuaisen kehitykselle sekä rasituksensietokyvylle. Munuaisen kehityksen häiriöt voivat johtaa poikkeavuuksiin munuaisten toiminnassa ja lisätä alttiutta munuaisten vajaatoiminnalle. Munuaisten vajaatoiminta on maailmanlaajuisesti lisääntyvä ongelma ikääntymisen ja elintapoihin liittyvien sairauksien, kuten verenpainetaudin ja diabeteksen, vuoksi. Uusien munuaisen kehitykseen ja toimintaan vaikuttavien tekijöiden löytäminen ja niiden vaikutusmekanismien kuvaaminen tarjoaa mahdollisuuksia kehittää munuaissairauksien diagnostiikkaa, ennaltaehkäisyä ja uusia sekä paremmin kohdennettuja hoitoja.

Väitöstyössä tutkittiin kollageeni XVIII:n ja sen eri muotojen ilmenemistä, merkitystä ja vaikutusmekanismeja munuaisen kehityksessä hyödyntämällä erilaisia hiirimalleja sekä kudos- ja soluviljelyä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tyvikalvon proteiinien kollageeni XVIII:n ja perlekaanin sokeriketjujen merkitystä munuaisten rasituksensiedolle, munuaisten vajaatoiminnan kehittymisen alttiudelle sekä rasituksesta toipumiselle.

Väitöstutkimus osoitti kollageeni XVIII:n kolmen eri muodon ilmenemisen eroavan toisistaan munuaisen kehityksen aikana, mikä viittasi niiden erilaisiin tehtäviin munuaisen kehityksessä ja toiminnassa. Kollageeni XVIII puuttuminen johti useisiin häiriöihin munuaisen kehityksessä. Tulokset paljastivat myös uuden mahdollisen vaikutusmekanismin, jolla kollageeni XVIII ohjaa munuaisen kehitystä. Kollageeni XVIII ja perlekaanin sokeriketjut vaikuttivat akuutin munuaisten vajaatoiminnan kehittymisen todennäköisyyteen viitaten niiden tärkeyteen normaalille munuaisten toiminnalle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024