Liiketoimintamallit, ekosysteemit ja digitaalinen integroitu terveydenhuolto

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, TA 105, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69735566011

Väitöksen aihe

Liiketoimintamallit, ekosysteemit ja digitaalinen integroitu terveydenhuolto

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Julius Francis Gomes

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Christopher L. Tucci, Imperial College Business School

Kustos

Dosentti Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Institutti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Toisiaan täydentävät liiketoimintamallit avain kestäviin digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemeihin

Väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen on aiheuttanut julkisen terveydenhuollon ylikuormittumisen globaalisti. Tämän seurauksena myös yksityiset yritykset ovat saaneet mahdollisuuden tarjota digitaalisia terveydenhuollon palveluita.

Oulun kauppakorkeakoulussa tehty väitöskirjatutkimus nostaakin esiin kaksi keskeistä digitaalisen terveydenhuollon trendiä. Digitaalisten viestintäteknologioiden kehitys on synnyttänyt tilanteen, jossa digitaalisista ratkaisuista ja palveluista tulee yhä enenevässä määrin integroituneita. Samalla terveydenhuollon perinteisten toimijoiden rinnalle on noussut uudenlaisia yrityksiä, jotka ovat muutamassa koko terveydenhuollon kontekstin ekosysteemiksi. Tässä ekosysteemissä eri toimijoiden terveydenhuollolle tuoma lisäarvo kumuloituu ja täydentää toisiaan.

Tutkimus osoittaa, kuinka eri toimijoiden liiketoimintamallit liittyvät toisiinsa arvonluonnissa yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien ja kilpailuetujen etsimisen ja hyödyntämisen kautta.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa tulevaisuuden terveydenhuoltoa kehitettäessä. Esimerkiksi erilaisten digitaalisen terveydenhuollon yhteistyömallien arvontuottokykyä voidaan arvioida ja kehittää liiketoimintamalleja hyödyntämällä.

Tutkimus nostaa esiin myös käytännöllisesti relevantteja teemoja toisiaan täydentävien liiketoimintamallien rakentamiseen tulevaisuuden terveydenhuollon ekosysteemeissä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024