Menetelmäkehitys moottorin suunnitteluprosessissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/j/66692687675

Väitöksen aihe

Menetelmäkehitys moottorin suunnitteluprosessissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tero Frondelius

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Teknillinen mekaniikka

Vastaväittäjä

Professori Herwig Mayer, Luonnontieteiden yliopisto, Wien, Itävalta

Toinen vastaväittäjä

Professori Giovanni Meneghetti, Padovan yliopisto, Italia

Kustos

Professori Mauri Haataja, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Menetelmäkehitys moottorin suunnitteluprosessissa

Tässä väitöskirjassa esitellään simulointivetoista tuotekehitystä. Käytännössä se tarkoittaa, että projektin ydinryhmä tekee päätökset simulointituloksien perusteella vakiintuneiden käytäntöjen sijaan. Kuvaillut menetelmät perustuvat kahdentoista vuoden työkokemukseen Wärtsilän moottorien tuotekehitysosastolla.

Väitöskirjan tulokset ovat arvokkaita Wärtsilälle, joka on jo varhain ymmärtänyt simulointivetoisen tuotekehityksen edut. Kaikki esitellyt menetelmät on kehitetty todelliseen tarpeeseen, ja ne ovat käytössä Wärtsilän uusien moottorien tuotekehitysprojekteissa. Wärtsilä 31 -moottori oli ensimmäinen tuote, jonka kehityksessä näitä uusia menetelmiä käytettiin, ja tuloksena syntyi maailman parhaalla hyötysuhteella varustettu moottori.

Wärtsilä tulee käyttämään tätä väitöskirjaa uusien työntekijöiden perehdyttämismateriaalina, mutta myös muulla suomalaisella teollisuudella on mahdollisuus hyötyä sen tuloksista. Toivon mukaan väitöskirjassa esitellyt uuden menetelmät päätyvät ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koneensuunnittelun opetukseen ja antavat seuraavan sukupolven koneensuunnittelijoiden käyttöön nykyaikaiset työkalut, kun he astuvat työelämään.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024