Monikerroksiset polyelektrolyyttikokoonpanot kuljetussysteeminä biolääketieteen sovelluksiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67408287658

Väitöksen aihe

Monikerroksiset polyelektrolyyttikokoonpanot kuljetussysteeminä biolääketieteen sovelluksiin

Väittelijä

Master of Science Iana Tarakanchikova

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Optoelektroniikka ja mittaustekniikka (OPEM)

Oppiaine

Sähkötekniikka

Vastaväittäjä

FT Vladimir Sivakov, Leibniz-Institut für Photonische Technologien

Toinen vastaväittäjä

FT Anton Sadovoy, Institute of Materials Research and Engineering, Singapore

Kustos

Tutkimusprofessori Alexey Popov, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ainutlaatuinen lääkeannostelujärjestelmä nanolääketieteen sovelluksiin

Tässä väitöskirjassa esitetään tuloksia uuden polymeerisiin kapseleihin perustuvan geeninsiirtomenetelmän kehityksestä ja niiden optiseen karakterisointiin in vitro ja in vivo. Biohajoavien polymeerikapseleiden suurin etu muihin ei-virusperäisiin menetelmiin on erinomainen pakkauskapasiteetti, matala toksisuus, koon säätely ja korkea kolloidinen stabiilisuus. Polymeerikapselit tuovat paljon etua geeniterapiaan. Tehokas kuljetusjärjestelmä on pääosassa, jotta geeniterapiaa voitaisiin viedä lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin.

Tämän tutkimuksen alustava tulos on, että bioyhteensopivia polyelektrolyyttisiä kapseleita voidaan käyttää tehokkaasti biologisesti aktiivisien komponenttien kuljetukseen useaan solutyyppiin mukaan lukien transfektio-resistentit kohdesolut. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että biohajoavat kapselit eivät toimi ainoastaan tehokkaana menetelmänä nukleiinihappojen kuljetukseen in vitro menetelmissä, mutta niiden avulla voidaan myös kehittää uusia hoitokeinoja säännöllistä lääkkeen annostelua tarvitseville potilaille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024