Persuasive Systems Design -mallin soveltaminen kestävää kehitystä tukevien tietojärjestelmien ja informaatioteknologioiden käyttöönoton tukena.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Pohjanmaansali (L1), Linnanmaa

Väitöksen aihe

Persuasive Systems Design -mallin soveltaminen kestävää kehitystä tukevien tietojärjestelmien ja informaatioteknologioiden käyttöönoton tukena.

Väittelijä

Maisteri Nataliya Shevchuk

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Stefan Seidel, Liechtensteinin yliopisto

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tietojärjestelmien hyödyntäminen ympäristöystävällisen käyttäytymisen edistämiseksi Persuasive Systems Design -mallin avulla

Väitöskirja käsittelee useita merkittäviä aihepiirejä: tietojärjestelmät, vakuuttavuus, suostuttelevuus, käyttäytymisen muutos sekä kestävä kehitys. Tutkimuksen avulla selvitetään tietojärjestelmien potentiaalia saada käyttäjänsä muuttamaan käyttäytymistään ympäristöystävällisemmäksi. Tarve tällaiselle tutkimukselle kumpuaa ympäristön nykyisestä kriittisestä tilasta, joka vaatii välittömiä toimia. Käyttäytymisen muutos on yksi merkittävä osa ympäristöä säästävien informaatioteknologisten ratkaisujen suunnittelussa. Käyttäytymisen muuttaminen on erittäin haastavaa. Sen vuoksi vakuuttavia ja suostuttelevia tekniikoita voidaan käyttää tukemaan käyttäytymisen ja tapojen muuttamisessa.

Olemme tänä päivänä hyvin riippuvaisia erilaisista tietojärjestelmistä. Esimerkiksi voi olla vaikeaa kuvitella edes yhtä päivää ilman älypuhelinta ja sen sovelluksia. Väitöskirja keskittyykin juuri älypuhelinsovelluksiin esimerkkeinä tietojärjestelmistä, joiden avulla käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Väitöskirjan teoreettinen pohja perustuu Persuasive Systems Design -malliin (PSD), joka tarjoaa viitekehyksen suunnittelulle ja arvioinnille. Väitöskirja koostuu systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, historiallisesta analyysistä ja neljästä kokeellisesta tutkimuksesta. Näissä tutkitaan erilaisten PSD-mallin mukaisten ohjelmisto-ominaisuuksien sekä kestävän kehityksen mukaisen käyttäytymisen välisiä suhteita.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että PSD-malli parantaa olemassa olevien teknologioiden potentiaalia käyttäytymisen muutoksen tukemiseen ja erityisesti myös ympäristöystävällisempään suuntaan. Väitöskirja hyödyttää sekä tieteellistä tutkimusta että käytännön työelämää.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024