Rajat ylittäen. Suomalaisten opettajien ja kirjastoammattilaisten yhteistyö monilukutaidon edistämisessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L10

Väitöksen aihe

Rajat ylittäen. Suomalaisten opettajien ja kirjastoammattilaisten yhteistyö monilukutaidon edistämisessä

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Siinamari Ylivuori

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oppiminen ja oppimisprosessit

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Dosentti Merja Kauppinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori emerita Riitta-Liisa Korkeamäki, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Koulun ja kirjaston yhteistyö oppilaiden monilukutaidon tukemisessa

Opettajilla ja kirjastoammattilaisilla on tärkeä rooli oppilaiden lukutaitojen ja lukumotivaation edistämisessä. Näiden kahden ammattiryhmän erilaisen ammattitaidon hyödyntäminen vahvistaisi tätä roolia. Kahden eri organisaatiossa työskentelevän ammattiryhmän yhteistyö saattaa kuitenkin olla haasteellista monista eri syistä.

Tässä väitöstutkimuksessa havaittiin, että koulut ja kirjastot tekevät paljon yhteistyötä, kun asiaa tutkittiin valtakunnalliseen Lukuinto-ohjemaan (2012–2015) osallistuneiden opettajien ja kirjastoammattilaisten keskuudessa. Yhteistyö on sisällytetty paikallisiin opetussuunnitelmiin ja käytännönläheisiin yhteistyösuunnitelmiin, mikä vahvistaa kirjastoammattilaisten roolia monilukutaidon opettamisessa. Yhteistyökäytänteet eivät kuitenkaan ole riittävän kehittyneitä helpottaakseen työtehtäviä. Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan jakamalla kullekin yhteistyökumppanille roolit. Yhteistyökumppaneilla on toisistaan poikkeavat käsitykset yhteistyöstä, jonka avulla edistetään monilukutaitoa. Varsinkin kirjastoammattilaiset kokevat epävarmuutta roolistaan monilukutaidon edistämisessä.

Tutkimuksessa korostuu suomalaisten opettajien ja kirjastoammattilaisten vaativa tehtävä: yhteistyön tekemiseen velvoitetaan, mutta resursseja, kuten aikaa, on tarjolla niukasti. Molempia ammattilaisia hyödyttäisi, jos heille tarjottaisiin aikaa yhteistyön tekemiseen ja kehitettäisiin uusia yhteistyömuotoja.

Tämä tutkimus ja sen tulokset ovat ajankohtaisia erityisesti Suomessa, jossa julkaistiin vastikään Kansallinen lukutaitostrategia 2023. Monilukutaidon edistäminen on strategian keskeinen sisältö, jolla pyritään tavoittelemaan Suomesta maailman monilukutaitoisinta maata vuoteen 2030 mennessä.
Viimeksi päivitetty: 27.3.2024