Somaattisen ja ituradan vuorovaikutuksen löytö, joka liittyy eturauhassyövän alttiuteen ja etenemiseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan auditorio F101 (Aapistie 7B). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/s/67225616630

Väitöksen aihe

Somaattisen ja ituradan vuorovaikutuksen löytö, joka liittyy eturauhassyövän alttiuteen ja etenemiseen

Väittelijä

Master of Science Nikolaos Giannareas

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, FBMM

Oppiaine

Eturauhassyöpä, molekyylibiologian genomiikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Leena Latonen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

professori Aki Manninen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kuvaus kahden transkriptiotekijän välisestä vuorovaikutuksesta ja niiden vaikutuksesta eturauhassyövän etenemiseen.

Tunnistamme mahdollisten SNP:iden suhteen, jotka korreloivat HNF1B:n ilmentymisen kanssa. HNF1B:n ilmentyminen on kohonnut, kun ERG:n (TMPRSS2-ERG) somaattinen mutaatio tapahtuu eturauhassyövässä. HNF1B ja TMPRSS2-ERG ovat vuorovaikutuksessa yhdessä ja miehittää yhdessä sitoutumiskohtia FAM57A:n lokuksessa, mikä voi nostaa sen ilmentymistä ja edistää eturauhassyöpää.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024