Tietojen hyväksikäytön parantaminen rakennusprojektien elinkaaressa varhaisen osallistumisen ja integroinnin avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteydellä, Zoom-linkki: https://oulu.zoom.us/j/61559363437

Väitöksen aihe

Tietojen hyväksikäytön parantaminen rakennusprojektien elinkaaressa varhaisen osallistumisen ja integroinnin avulla

Väittelijä

Diplomi-insinööri Heikki Halttula

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Kalle Kähkönen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tietomallien hyödyntämistä voidaan tehostaa rakentamishankkeissa suunnittelemalla eri hankeosapuolten tietotarpeet heti hankkeen alussa

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tehostaa datan hyödyntämistä tietomallipohjaisissa rakennusprojekteissa, koska tiedon myöhäinen ja hajanainen hallinta projektin elinkaaren aikana johtaa virheisiin ja lisätöihin.

Käytännön sovellusehdotukset on kirjoitettu pääasiassa infrastruktuurin rakennushankkeiden näkökulmasta. Merkittävin sovellusehdotus on, että projektituotemalli on hyvä suunnitella erikseen jokaiselle ainutlaatuiselle projektille. Projektin tuotetietomallin on vastattava projektiryhmän tietomallien hyödyntämisen valmiustasoa, käytettävissä olevaa dataa, ohjelmistoja ja laitteistoja, projektin toimitustyyppiä ja ryhmän motivaatiota tietomallien käyttöön.

Väitöstutkimuksen tärkein panos on, että siinä tunnistetaan tarve suunnitella ainutlaatuinen projektituotemalli hankkeen varhaisessa vaiheessa kaikkien sidosryhmien yhteistyönä. Yhtenäinen liiketoimintakriittinen perustieto mahdollistaa tiedon jakamisen eri sovellusten kanssa. Design for X -menetelmää (DfX) voidaan käyttää eri sidosryhmien varhaiseen integrointiin. Tilaaja vastaa siitä, että projektin toimitussopimukset tukevat sujuvaa tiedonkulkua ja datan hyvin organisoitua käyttöä projektin koko elinkaaren ajan.

Tietomallien asianmukainen käyttö koko rakennusprojektin elinkaaren aikana voi tuottaa useita etuja. Tietomallien käyttö tehostaa suunnittelu- ja rakentamistehtävien integrointia, mikä johtaa lyhyempiin aikatauluihin, parempaan laatuun ja pienempiin kustannuksiin.

Kokoelmaväitöskirja perustuu laadulliseen lähestymistapaan. Se yksilöi käytännön esteet tietomallinnuksen laajemmalle käytölle, miten tietomallinnus tukee varhaista osallistumista ja integraatiota sekä varhaisen integroinnin hyödyt. Lopuksi se tuottaa mallin tiedon hallintaan rakennushankkeissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024